Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Dịch vụ Định giá và Tư vấn

Tư vấn đầu tư và phát triển bất động sản chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp cho nhu cầu kinh doanh và bất động sản của bạn, thúc đẩy thành công và làm việc như những cố vấn đáng tin cậy của bạn.

Tư vấn phát triển

Chúng tôi thực hiện các khảo sát chuyên sâu về thị trường, nghiên cứu khả thi, đánh giá thiết kế và quản lý, thường kết hợp với các chuyên gia tư vấn khác như kiến trúc sư, nhà quy hoạch, kỹ sư và nhà khảo sát số lượng. Vai trò của nhóm là tập trung vào các chiến lược phát triển, marketing, tài chính và quản lý của dự án để hỗ trợ tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà phát triển/nhà đầu tư.

Development Consultancy 523x523

Tuân thủ Bảng Cân đối Kế toán (Kế toán hằng năm)

Các công ty niêm yết và quỹ được quản lý yêu cầu thường xuyên đánh giá lại danh mục tài sản của họ để tuân thủ những quy định khác nhau. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể chuẩn bị các định giá tuân thủ quy định của địa phương ở mỗi thị trường và có thể được sử dụng cho các báo cáo hàng năm và khi các cổ đông cần được thông báo về các giao dịch xảy ra trong năm báo cáo.

Balance Sheet Compliance 523x523

Tài chính và Tái cấp vốn

Khi thị trường cho vay trở nên phức tạp hơn, báo cáo định giá cũng phức tạp không kém. Những định giá có đầy đủ các so sánh, tính toán và lý luận ngày càng được yêu cầu ở châu Á, và chúng tôi đã thực hiện các quy trình và hệ thống để chuẩn bị những dạng báo cáo này với bản cứng và bản mềm.

OurHistory tab 523x523

Quản trị Đất đai

Chúng tôi tư vấn về các ứng dụng quy hoạch thị trấn, thay đổi sử dụng, sửa đổi hợp đồng thuê và các khoản thuê ngắn hạn. Các dịch vụ bao gồm định giá và ước tính phí bảo hiểm đất đai, cách tiếp cận tối ưu, lưu giữ tài liệu và đàm phán với các cơ quan chính phủ có liên quan.

High rises 523px

Hỗ trợ tố tụng & Trọng tài

Chúng tôi chuẩn bị bằng chứng và báo cáo nhân chứng chuyên gia liên quan đến tranh chấp pháp lý, khiếu nại và trọng tài. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các báo cáo dưới hình thức được tòa án chấp nhận làm bằng chứng, và cũng xuất hiện tại tòa án để đưa ra bằng chứng như một nhân chứng chuyên nghiệp.

OurHistory tab 523x523

Sáp nhập & Mua lại

Sáp nhập và mua lại thường liên quan đến việc chuyển giao lợi ích tài sản đáng kể ngay cả đối với các công ty có hoạt động kinh doanh cốt lõi không liên quan đến bất động sản. Hiệu suất có thể được phân tích, và giao dịch cho thuê có thể được xem xét để xác nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn thị trường và để xác định bất kỳ khoản tiết kiệm nào có thể. Dự báo về hiệu suất trong tương lai cũng có thể được cung cấp.

OurMarkets tab 523x523