Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Dịch vụ Bán lẻ

Làm việc với nhà phát triển, chủ nhà và người thuê, các chuyên gia bán lẻ của chúng tôi hợp tác để tạo ra kết quả xuất sắc bằng việc đưa ra giải pháp toàn diện cho tất cả hình thức bất động sản bán lẻ.

Biến sự phức tạp trong bán lẻ thành cơ hội


Các chuyên gia Dịch vụ Bán lẻ của Colliers hiểu rằng việc tìm đúng địa điểm vào đúng lúc, đóng vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng và củng cố thương hiệu của bạn. Đội ngũ chuyên gia tư vấn bất động sản bán lẻ quốc tế của chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên ngành tận dụng các phân tích độc quyền để cung cấp cho bạn đề xuất riêng biệt, giúp đáp ứng nhu cầu cá nhân, mục tiêu và thời gian của bạn.

Bán lẻ đang ở giữa một cuộc cách mạng. Cố vấn bán lẻ Colliers cam kết bảo vệ các khoản đầu tư và thương hiệu của bạn trong mọi giai đoạn của quy trình bất động sản. Đội ngũ của chúng tôi phản ánh kinh nghiệm trên toàn bộ bất động sản để đáp ứng nhu cầu của bạn, cho dù điều đó bao gồm việc triển khai quốc tế, tái phát triển hoặc tái định vị trong khu vực trung tâm thành phố đang chuyển đổi hoặc thu hút các nhà bán lẻ hàng đầu vào tài sản của bạn.

Từ việc cung cấp những hiểu biết về cách điều hướng thị trường biến động đến xác định các xu hướng mới nhất trong thiết kế bán lẻ, đến giám sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng và đưa ra khuyến nghị về tài chính, các cố vấn của chúng tôi hợp tác với bạn để xác định, thực hiện và triển khai chiến lược bán lẻ của bạn bằng cách sử dụng các giải pháp sáng tạo.
Contact us

Loại hình dịch vụ bán lẻ

Tiếp cận gói dịch vụ tích hợp

Khám phá chuyên môn của chúng tôi qua từng nhóm tài sản

Kết nối với một chuyên gia

* Phần bắt buộc