Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Dịch vụ Quản lý Bất động sản

Tối đa hóa doanh thu, hiệu quả hoạt động và hiệu suất tài sản

Chúng tôi coi trọng tài sản của bạn và tìm ra giải pháp mà những người khác không nghĩ đến

Chúng tôi làm việc với khách hàng để phát triển và thực hiện các giải pháp quản lý tài sản và danh mục đầu tư nhằm nâng cao giá trị, tăng hiệu quả và tập trung vào việc giữ chân người thuê. Đội ngũ quản lý của chúng tôi sử dụng các quy trình và nền tảng hàng đầu trong ngành để tăng thu nhập, giảm rủi ro và nâng cao giá trị của tài sản chúng tôi quản lý.

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với Quản lý tài sản bắt đầu bằng việc hiểu tài sản và các mục tiêu chiến lược của bạn, vì vậy chúng tôi có thể làm việc với các chuyên viên Quản lý tài chính và Tài sản của chúng tôi để thúc đẩy thành công của khoản đầu tư của bạn thông qua:

 • Tăng tỉ lệ ở lại của người thuê - lắng nghe cẩn thận, lên kế hoạch và không bao giờ tự mãn, chúng tôi tận tâm tạo ra trải nghiệm khách hàng khác biệt để cung cấp kết quả tốt nhất cho khách hàng và người thuê của họ.
 • Tăng doanh thu - chúng tôi cung cấp giá trị tài sản nâng cao và dòng tiền lớn hơn thông qua sự hài lòng của người thuê và hiệu quả hoạt động.
 • Giảm chi phí - chúng tôi lập tức tiến hành chương trình kiểm toán hiệu suất bất động sản để mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn, chi phí thấp hơn và tăng giá trị tài sản.

Các chuyên gia Quản lý Cơ sở vật chất của chúng tôi tạo ra và duy trì các tiêu chuẩn tiện nghi cao, kéo dài tuổi thọ làm việc của nhà máy và thiết bị, giảm rủi ro vận hành và làm việc với khách hàng của chúng tôi để đạt được hoặc duy trì các mục tiêu bền vững. Các chuyên gia của chúng tôi được hỗ trợ bởi quy trình chắc chắn và hệ thống mạnh mẽ với các nền tảng quản lý cơ sở cốt lõi bao gồm:

 • Bảo trì phòng ngừa theo kế hoạch
 • Hỗ trợ người thuê 24/7
 • Tạp vụ
 • Quản lý rủi ro và an toàn
 • Công trình xây dựng nền và vốn - Ngân sách và quản lý
 • Cải thiện bền vững
 • Lập kế hoạch vòng đời tài sản

Các chuyên gia của chúng tôi nắm bắt dữ liệu tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và cho thuê, cung cấp báo cáo và phân tích bằng cách sử dụng các nền tảng bất động sản hàng đầu trong ngành. Làm việc với đội ngũ quản lý bất động sản của chúng tôi, các nhà quản lý tài chính của chúng tôi tạo ra các báo cáo toàn diện ở cấp độ tài sản và danh mục đầu tư cá nhân. Cấu trúc của chúng tôi bao gồm các kế toán viên chuyên dụng, các chuyên gia về quản lý dữ liệu, các tài khoản phải trả, phải thu và các nhà phân tích danh mục đầu tư.

Chúng tôi quản lý các danh mục văn phòng, bán lẻ, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe trên khắp Châu Á Thái Bình Dương. Mỗi danh mục đầu tư bất động sản là duy nhất. Chúng tôi thấy rằng việc hợp nhất quản lý nhiều tài sản thành một danh mục đầu tư cho phép các chuyên gia quản lý của chúng tôi cung cấp cho khách hàng:

 • Tiết kiệm chi phí và hiệu quả hoạt động
 • Quản lý và báo cáo tài chính nhất quán
 • Tiếp cận với một nhóm các chuyên gia hợp nhất
 • Phương pháp quản lý hợp lý 

Chuyên gia

Đội ngũ quản lý bất động sản của chúng tôi trên khắp châu Á được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo thị trường để mang lại kết quả xuất sắc cho khách hàng của chúng tôi.

Managing Director (Asia)
Managing Director | Facilities Management (India)
Managing Director (Australia)

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

* Phần bắt buộc