Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Dịch vụ Bên thuê

Các chuyên gia bất động sản của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn toàn bộ tài sản phù hợp cho các doanh nghiệp thuê không gian văn phòng, bán lẻ và công nghiệp để có giải pháp tối đa hóa mục tiêu bất động sản của bạn.

Các giải pháp bất động sản toàn diện

Đội ngũ cố vấn bất động sản của chúng tôi không tin vào hướng tiếp cận tổng quát vì vậy khi nói đến chiến lược, chúng tôi điều chỉnh từng yêu cầu về bất động sản theo nhu cầu thuê của bạn.

Từ tư vấn bên thuê đến quản lý danh mục đầu tư, tư vấn không gian làm việc, các không gian làm việc linh hoạt, tư vấn sức khỏe và quản lý dự án, chúng tôi cung cấp các giải pháp bất động sản doanh nghiệp toàn diện để đáp ứng nhu cầu thuê hiện tại và tương lai của bạn.

 

Occupier Service Wheel

Hiệu suất đã được chứng tỏ của Dịch vụ Bên thuê

  • Đại diện 38% Danh sách Global 1000 của Forbes
  • Tư vấn 800+ Khách hàng ở nhiều thị trường
  • Đại diện 23 100 công ty phát triển nhanh nhất bởi Fortune
  • Theo thống kê của IAOP Thuộc 100 Cố vấn gia công toàn cầu tốt nhất 13 năm liên tiếp

Đội ngũ đại diện người thuê ở quốc gia, khu vực và đa thị trường của chúng tôi thay mặt bên thuê là doanh nghiệp để đảm bảo các bất động sản văn phòng, công nghiệp hoặc bán lẻ phù hợp nhất với yêu cầu của tổ chức bạn.

Từ các giao dịch cho thuê nhỏ, cho đến các hợp đồng thuê lớn với cam kết trước và các cơ sở được xây với mục đích cụ thể, chúng tôi điều chỉnh chiến lược bất động sản để phản ánh các mục tiêu kinh doanh độc đáo của bạn. Chúng tôi điều hướng và đàm phán thị trường bất động sản địa phương để tối đa hóa tiết kiệm, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo không gian phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Cho dù bạn đang tìm nguồn cung ứng bất động sản mới để phục vụ tăng trưởng, củng cố địa điểm, thu hẹp quy mô, thay đổi cách làm việc hoặc sản xuất mới, chúng tôi sẽ khám phá các giải pháp tốt nhất mà những người khác không thể tìm thấy.

Kết nối với một chuyên gia

* Phần bắt buộc