Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Khách sạn

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực khách sạn và du lịch để mang lại kết quả đặc biệt liên quan đến đầu tư bất động sản, quản lý kinh doanh, tư vấn nợ và giải pháp vốn.

Loại hình dịch vụ khách sạn

Tiếp cận gói dịch vụ tích hợp

Các chuyên gia

Kiến thức chuyên sâu, độ rộng phạm vi bảo hiểm và sức mạnh mạng lưới của chúng tôi tạo điều kiện để chúng tôi đưa ra các giải pháp táo bạo dựa trên chuyên môn địa phương trong bối cảnh toàn cầu.

Head of Hotels | Australia
Managing Director | Asia
Managing Director | Asia

Kết nối với một chuyên gia

* Phần bắt buộc