Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Chăm sóc sức khỏe và Cuộc sống về hưu

Đội ngũ chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe & Nghỉ hưu của chúng tôi đang dẫn dắt ngành vào tương lai thông qua việc cung cấp các giao dịch chăm sóc sức khỏe, định giá và dịch vụ tư vấn chiến lược.

Loại hình dịch vụ Chăm sóc sức khỏe và Cuộc sống về hưu

Tiếp cận gói dịch vụ tích hợp

Các chuyên gia

Đội ngũ lãnh đạo thị trường giàu kinh nghiệm của chúng tôi cam kết tối đa hóa tiềm năng bất động sản thông qua dịch vụ tín nhiệm, được cung cấp với sự chính trực, trung thực và minh bạch.

Head of Healthcare & Retirement Living | Asia Pacific
Managing Director | Asia
Managing Director | Asia

Kết nối với một chuyên gia

* Phần bắt buộc