Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Thị trường Vốn

Đối với chúng tôi, bất động sản không chỉ là những khối gạch. Nhờ đó, chúng tôi có thể phân tích cách thức mua lại tài sản, quyền sở hữu và định đoạt để đẩy nhanh sự thành công của danh mục đầu tư tài chính cho khách hàng.

OurMarkets tab 523x523

Nền tảng châu Á tích hợp với con đường dẫn tới các cơ hội toàn cầu

Các chuyên gia đầu tư thị trường Châu Á của chúng tôi tận dụng chuyên môn giao dịch xuyên biên giới và mạng lưới quan hệ vững chắc để xác định, tư vấn và thực hiện mua lại và nắm bắt các cơ hội bất động sản chính trên một loạt các nhóm tài sản, bao gồm văn phòng, bán lẻ, công nghiệp, nhà ở và khách sạn dạng tài sản đầu tư và khu xây dựng.

16 giải thưởng ở châu Á trên 5 hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản Euromoney 2019

Như một minh chứng cho sự hợp tác thành công của chúng tôi, Colliers đã giành được 16 giải thưởng ở châu Á trên 5 hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản Euromoney 2019. Dịch vụ Thị trường vốn của chúng tôi đã được vinh danh với giải thưởng Quản lý Đầu tư chung toàn cầu và Châu Á Thái Bình Dương. Những giải thưởng này nhấn mạnh khả năng mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh Thị trường vốn của chúng tôi. Các giải thưởng Euromoney là một minh chứng rõ nét cho chiều sâu và bề rộng của các dịch vụ của chúng tôi với tư cách là một công ty và cam kết cung cấp nền tảng bất động sản tốt nhất để giúp khách hàng của chúng tôi thúc đẩy việc kinh doanh.

Giải thưởng dựa trên các đề cử từ các nhà phát triển bất động sản, cố vấn, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

 
  • Giao dịch đã hoàn thành* 175+
  • Khối lượng giao dịch** $16 tỷ+ (Đô la Mỹ)
  • Chuyên gia Thị trường Vốn 130+
  • Văn phòng 38

Phân tích của Chuyên gia về Xu hướng và Cơ hội

Các chuyên gia đầu tư thị trường vốn Châu Á của chúng tôi nhìn bất động sản xa hơn là chỉ những khối gạch để phân tích cách thức mua lại tài sản, quyền sở hữu và định đoạt có thể để thúc đẩy thành công cho danh mục đầu tư bất động sản thương mại của bạn.

Tìm hiểu thêm

Capital Markets 523x523

Chiến lược Mua lại và Định đoạt

Yêu cầu phân tích phức tạp và tư duy đổi mới, các chuyên gia đầu tư thị trường vốn Châu Á của chúng tôi cung cấp chiến lược mang tính phòng thủ và được nghiên cứu kỹ lưỡng cho các chiến lược mua lại và định đoạt tài sản.

Tìm hiểu thêm

Downtown Buildings 523x523

Nhu cầu Đầu tư và Thoái vốn

Các chuyên gia đầu tư thị trường vốn châu Á của chúng tôi cung cấp bối cảnh dựa trên thị trường cho kỳ vọng về giá cả và chiến lược marketing tùy chỉnh. Mối quan hệ cá nhân, chuyên môn trong ngành và kinh nghiệm trên thị trường đảm bảo thực hiện liền mạch và lợi nhuận tối đa thay cho bạn.

Rising stock 523px

CM Service Wheel

Khám phá chuyên môn của chúng tôi qua từng nhóm tài sản

Kết nối với một chuyên gia

* Phần bắt buộc