Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Thị trường Vốn

Đối với chúng tôi, bất động sản không chỉ là những khối gạch. Nhờ đó, chúng tôi có thể phân tích cách thức mua lại tài sản, quyền sở hữu và định đoạt để đẩy nhanh sự thành công của danh mục đầu tư tài chính cho khách hàng.

OurMarkets tab 523x523

Nền tảng châu Á tích hợp với con đường dẫn tới các cơ hội toàn cầu

Các chuyên gia đầu tư thị trường Châu Á của chúng tôi tận dụng chuyên môn giao dịch xuyên biên giới và mạng lưới quan hệ vững chắc để xác định, tư vấn và thực hiện mua lại và nắm bắt các cơ hội bất động sản chính trên một loạt các nhóm tài sản, bao gồm văn phòng, bán lẻ, công nghiệp, nhà ở và khách sạn dạng tài sản đầu tư và khu xây dựng.

16 giải thưởng ở châu Á trên 5 hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản Euromoney 2019

Như một minh chứng cho sự hợp tác thành công của chúng tôi, Colliers đã giành được 16 giải thưởng ở châu Á trên 5 hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản Euromoney 2019. Dịch vụ Thị trường vốn của chúng tôi đã được vinh danh với giải thưởng Quản lý Đầu tư chung toàn cầu và Châu Á Thái Bình Dương. Những giải thưởng này nhấn mạnh khả năng mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh Thị trường vốn của chúng tôi. Các giải thưởng Euromoney là một minh chứng rõ nét cho chiều sâu và bề rộng của các dịch vụ của chúng tôi với tư cách là một công ty và cam kết cung cấp nền tảng bất động sản tốt nhất để giúp khách hàng của chúng tôi thúc đẩy việc kinh doanh.

Giải thưởng dựa trên các đề cử từ các nhà phát triển bất động sản, cố vấn, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

 
  • Giao dịch đã hoàn thành* 175+
  • Khối lượng giao dịch** $16 tỷ+ (Đô la Mỹ)
  • Chuyên gia Thị trường Vốn 130+
  • Văn phòng 38


CM Service Wheel

Khám phá chuyên môn của chúng tôi qua từng nhóm tài sản

Kết nối với một chuyên gia

* Phần bắt buộc