Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Kinh doanh nông nghiệp

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi về quản lý đầu tư và bất động sản Kinh doanh Nông nghiệp cung cấp các giải pháp đầu ngành cho các nhà đầu tư doanh nghiệp và nhà điều hành khu vực nông thôn.

Loại hình dịch vụ Kinh doanh nông nghiệp

Tiếp cận gói dịch vụ tích hợp

Các chuyên gia

Thúc đẩy thành công của bạn và hợp tác với một công ty bất động sản với các chuyên gia ở mọi khía cạnh của Kinh doanh nông nghiệp.

 
Head of Agribusiness | Agribusiness Transaction Services | Australia
Head of Agribusiness | Australia
Managing Director | Asia

Kết nối với một chuyên gia

* Phần bắt buộc