Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Q2 2022 | Việt Nam | Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường

Tải báo cáo
2022Q2Heroimage1536x1040Updated

2022 Q2 Search result 1024x972_VN

Q2 2022 | Việt Nam | Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường

Tải báo cáo
Những chuyên gia khác

Tín Nguyễn

Trưởng Phòng Nghiên cứu Thị trường

Research & Advisory Services

Hồ Chí Minh

Tín Nguyễn có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, anh cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý trong nhiều ngành kinh doanh khác. Tín Nguyễn hiện đang phụ trách bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu thị trường của Colliers Việt Nam, quản lý các dự án nghiên cứu và tư vấn, đảm bảo hiệu quả của hệ thống dữ liệu nghiên cứu.

Xem chuyên gia