Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
  • Cho thuê
TRAN GIA BUILDING - #1

Tran Gia Building is a grade-C office building with a total GFA of 2,000 sqm with 8 storeys and 1 basement. The building is located in Hoan Kiem District, CBD of Hanoi, 25 minutes to Noi Bai International airport.