Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Winnie Lam | Colliers | Hồ Chí Minh

Winnie Lam

BBA

Giám đốc Vận hành

Administration

Gọi ngay
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Tôi đã làm việc ở  khu vực APEC trong 15 năm qua với phần lớn thời gian tại Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức khác nhau với tư cách là Giám đốc Quốc gia hoặc Quản lý Bộ phận  Phát triển Kinh doanh & Tiếp thị. Sau một thời gian đầu ở  Hồng Kông, tôi bắt đầu sự nghiệp của mình  ở Canada.

Tôi có kinh nghiệm là một nhà cung cấp dịch vụ tuyến đầu và cũng là một chuyên gia vận hành, hiện đang giám sát văn phòng Việt Nam từ năm 2017. Đã từng làm việc tại Canada, Hồng Kông, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam; và quản lý các văn phòng khác trong khu vực APEC, tôi có một mạng lưới quốc tế vững chắc và được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu tại thị trường kinh doanh Việt Nam.

Tôi là một diễn giả thường trực trong khu vực về khởi nghiệp ở Việt Nam và là một thành viên tích cực trong cộng đồng qua việc tham gia các hiệp hội kinh tế  ở cấp độ Hội đồng Quản trị. 

Thành tựu

Phần lớn sự nghiệp của tôi là cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ việc vận hành của các doanh nghiệp ở một quốc gia mới. Tôi cũng đã lãnh đạo thành công một số hoạt động thoái vốn  cùng lúc  bắt đầu những hoạt động khác trong 10 năm qua.

 

Học vấn

Tôi tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Mỹ và có chứng chỉ chuyên nghiệp cho giáo viên tại Hong Kong. Tôi cũng có chứng nhận thông dịch tiếng Anh và tiếng Quảng Đông.

Thành viên và hiệp hội

Nguyên Trưởng ban nhân sự của Phòng thương mại Mỹ tại  TP.HCM  từ năm 2008 đến 2011

Nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam từ  năm 2011 đến 2013; thành viên từ năm 2007

Tổng thư ký Hội đồng quản trị tại Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay; Thành viên hội đồng quản trị từ năm 2013 

Trưởng ban Từ thiện của Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam từ năm  2018 đến 2019; Thành viên ủy ban 2016 đến 2017

Tình nguyện viên của nhiều Tổ chức Phi Chính phủ tại Việt Nam

Chứng thực

Tham khảo Hồ sơ LinkedIn để tìm hiểu những lời chứng thực  từ các khách hàng, cấp trên, đồng nghiệp và nhân viên đã từng làm việc cùng.

https://www.linkedin.com/in/winnlam/ 

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc