Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Van Pham | Colliers | Hồ Chí Minh

Van Pham

Sales Coordinator

Office Services

Call Van
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Vân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cô gia nhập Colliers từ vị trí thực tập sinh và hiện là Điều phối viên kinh doanh cho bộ phận Dịch vụ cho thuê Văn phòng. Tại Colliers, cô hỗ trợ nhóm Cho thuê Thương mại thông qua tất cả các thủ tục giấy tờ cho Dịch vụ thuê văn phòng.Tại Colliers, Vân  hỗ trợ bộ phận Cho thuê thương mại thông qua tất cả quy trình thủ tục giấy tờ, chuẩn bị và quản lý cơ sở dữ liệu  dịch vụ cho thuê . Thực hiện các công việc cơ sở khác: nhập liệu, cập nhật báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hoàn thiện và hỗ trợ hợp đồng.

 

Học vấn

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ

Loại hình Dịch vụ

Đại diện chủ nhà, Đại diện người thuê

Loại hình bất động sản

Văn phòng

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc