Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Trang Lê | Colliers | Hồ Chí Minh

Trang Lê

Chuyên viên nhân sự cấp cao

Human Resource

Call Trang
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chánh nhân sự từ năm 2016, cô Trang Lê hiện đang giữ chức vụ Chuyên viên Nhân sự Cấp cao tại Colliers. Cô chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng nhân sự, chú trọng vào công tác phát triển năng lực, kỹ năng song song với việc quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên.

 

Thành tựu

Thông qua việc triển khai thành công hệ thống quản lý bằng phần mềm kỹ thuật, cô Trang đã giúp tiết kiệm được hiệu suất cũng như gia tăng chất lượng công việc của phòng Nhân sự trong công việc quản trị nhân viên, chế độ lương thưởng và phúc lợi.

 

Học vấn

Bằng đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học quốc tế RMIT

Chứng chỉ Quản trị Nguồn Nhân Lực, Đại học kinh tế Tp HCM

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc