Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Tín Nguyễn | Colliers | Hồ Chí Minh

Tín Nguyễn

Trưởng Phòng Nghiên cứu Thị trường

Research & Advisory Services

Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Tín Nguyễn có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, anh cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý trong nhiều ngành kinh doanh khác. Tín Nguyễn hiện đang phụ trách bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu thị trường của Colliers Việt Nam, quản lý các dự án nghiên cứu và tư vấn, đảm bảo hiệu quả của hệ thống dữ liệu nghiên cứu.

Thành tựu

  •  Phân tích và đánh giá hệ thống và cơ cấu của doanh nghiệp và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
  • Phát triển và thi hành hệ thống KPI tại doanh nghiệp, đem lại tiết kiệm chi phí và gia tăng năng suất và lợi nhuận của doanh nghiệp.
  • Cung cấp tư vấn chiến lược và những nghiên cứu có giá trị cho nội bộ và khách hàng.

Học vấn

Thạc sĩ Kinh tế, Curtin University of Technology, WA, Australia.

Dịch vụ

Loại hình Dịch vụ

Nghiên cứu

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc