Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Tiên Đào | Colliers | Hồ Chí Minh

Tiên Đào

Trợ lý Ban Điều hành

Operation

Call Tiên
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Tôi là trợ lý cá nhân chuyên nghiệp, hiệu quả và khả năng làm việc chi tiết với hơn 6 năm kinh nghiệm và hiện đang làm Trợ lý điều hành cho Chủ tịch và Giám đốc điều hành tại Colliers Vietnam. Tôi thành thạo trong việc hỗ trợ cấp điều hành. Tôi cũng chịu trách nhiệm cộng tác làm việc với cố vấn bên ngoài cho tất cả các nhu cầu pháp lý của công ty. Tôi thông thạo tiếng Việt,  tiếng Anh và một chút tiếng Pháp.

Học vấn

Cử nhân Quản lý Du lịch, Khách sạn và Nhà hàng, Đại học Hoa Sen

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc