Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Thiện Trần | Colliers | Hồ Chí Minh

Thiện Trần

Chuyên viên nhân sự

Human Resource

Call Thiện
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Thiện có hơn 2 năm rưỡi kinh nghiệm phân tích thị trường tiền tệ thế giới tại một công ty địa phương. 

Cuối năm 2018, sau khi lấy được thêm bằng luật đại cương, anh ta quyết định tìm kiếm thử thách mới tại mảng quản trị nguồn nhân lực và gia nhập Colliers International từ tháng 5, 2019.

 

Học vấn

Bằng Quản trị kinh doanh/ ngoại thương tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng Luật đại cương tại trường Đại học Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc