Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Tan Vu | Colliers | Hồ Chí Minh

Tan Vu

Research Analyst

Research & Advisory Services

Call Tan
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Tân tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành Thẩm định giá nhưng đã lựa chọn Nghiên cứu thị trường là  trong sự nghiệp của mình. Tân đã từng làm việc tại CBRE trước khi gia nhập Colliers. Anh hiện đang phụ trách các báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tại Việt Nam cho các khách hàng quốc tế Báo cáo thị trường hàng quý cho Colliers.

Thành tựu

Một thành viên của một nhóm đã kêu gọi thành công 25.000.000 USD từ một quỹ đầu tư của châu Á cho một dự án nghỉ dưỡng tại vùng duyên hải miền Trung Việt Nam.

Học vấn

Cử nhân Thẩm định giá – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc