Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Quyên Lê | Colliers | Hồ Chí Minh

Quyên Lê

Trợ lý Văn phòng

Capital Markets & Investment Services

Call Quyên
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Với vị trí trợ lý hành chính và văn phòng, tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong hành chính, nhân sự và chăm sóc khách hàng tại các công ty quốc tế. Trước khi vào Colliers, tôi quản lý dự án xây dựng trường Mầm non Quốc tế tại Hà Nội

Hiện tại công việc của tôi tại Colliers là hỗ trợ hành chính cũng như quản lý hồ sơ hợp đồng cho văn phòng Hà Nội

Học vấn

Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội - Chuyên ngành Tiếng Anh

 

Dịch vụ

Loại hình Dịch vụ

Quản lý Dự án

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc