Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Quang Ngo | Colliers | Hồ Chí Minh

Quang Ngo

B.Comm

Investment Executive

Capital Markets & Investment Services

Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Tốt nghiệp Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế. Chuyên môi giới cho các khách hàng nước ngoài có yêu cầu cụ thể về các khoản đầu tư của họ tại Việt Nam. Rất linh hoạt và chuyên nghiệp, có con mắt phát hiện  sự đổi mới nhạy bén. Luôn học hỏi để chuyển kiến thức thành giá trị tài sản.

Học vấn

GIÁO DỤC
Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế 2019 – 2021 Đại học Otago 
MANT222: Giao tiếp kinh doanh quốc tế  A
MANT332: Quản lý quốc tế B+
MART326: Tiếp thị Quốc tế và Xuất khẩu B+
MANT342: Chiến lược kinh doanh toàn cầu B+

Có được sự hiểu biết chung về giao tiếp giữa các doanh nghiệp, giao tiếp văn hóa, quan hệ quốc tế và kỹ năng phân tích thông qua các môn học trong  bằng Cử nhân Thương mại.

Thành viên và hiệp hội

Đối tác tình nguyện cho  văn phòng quốc tế Otago | Đại học Otago, Dunedin Tháng 8, 2020 đến  Tháng 5, 2021
• Điều phối các nguồn lực, các quy trình  lập kế hoạch, tạo nội dung và thực hiện trong dự án Câu chuyện Sinh viên Kinh doanh Quốc tế Otago.
• Tạo một loạt các cuộc phỏng vấn, các tài liệu tiếp thị video để quảng bá trường đại học Otago đến các học sinh trung học Đông Nam Á và phụ huynh học sinh. 
• Liên lạc với các sinh viên mới đăng ký để hỗ trợ về quy trình ghi danh và thông tin khóa học.
Hội trưởng CLB người Việt Otago | OUSA Tháng 1, 2019 đến  Tháng 12, 2019
• Hướng dẫn chỉ đạo hướng đi của CLB, quản lý tài chính của câu lạc bộ, và tạo ra các sự kiện cho các hoạt động của câu lạc bộ.
• Thành tựu:  Cẩm nang hướng dẫn sinh viên Việt Nam mới; các sự kiện Chào mừng đến với Dunedin, Mid-autumn Festival, và 2019 Food Festival.

Dịch vụ

Loại hình Dịch vụ

Thị trường Vốn

Loại hình bất động sản

Khách sạn, Công nghiệp và Hậu cần, Văn phòng, Nhà ở, Bán lẻ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc