Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Nhân Phan | Colliers | Hồ Chí Minh

Nhân Phan

CPA

Giám đốc Tài chính

Finance & Acconting

Gọi ngay
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán/ kiểm soát tài chính với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn Bất Động Sản lớn và các công ty chuyên nghiệp khác.

Có kỹ năng chuyên sâu trong các nghiệp vụ như Kiểm toán nội bộ, Thiết lập ngân sách, Phân tích và làm báo cáo tài chính.

 

 

 

Thành tựu

  • Phụ trách tài chính kế toán tại Colliers VietNam từ năm 2018.

  • Phụ trách tài chính kế toán kiêm trưởng phòng dịch vụ kế toán tại Công ty KCS Vietnam.

  • Kiểm tra và xây dựng các quy trình làm việc tại tập đoàn Đất Xanh và Nova.

  • Tham gia dự án ứng dụng phần mềm Oracle ERP với vị trí quản trị toàn dự án và quản trị  phần hành tài chính kế toán.  Thiết lập và áp dụng các quy trình làm việc , các báo cáo quản trị thông minh vào hệ thống của các phân hệ như phận hệ mua hàng, phân hệ quản lý hàng tồn kho, phân hệ bán hàng và phân hệ sản xuất và đặc biệt là phân hệ tài chính kế toán.

  • Thực hiện và phát hình báo cáo kiểm toán cho khách hàng sau khi kiểm  toán. 

Học vấn

·         Bằng thạc sỷ tài chính ngân hàng.

·         Bằng kiểm toán viên Việt Nam (CPA Vietnam)

·         Chứng chỉ kế toán trưởng. 

Thành viên và hiệp hội

Thành viên hiệp hội kiểm toán Việt Nam -  VACPA 

Dịch vụ

Loại hình bất động sản

Đất đai

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc