Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Ngoc Kim | Colliers | Hồ Chí Minh

Ngoc Kim

Head of Valuation & Advisory Services

Valuation & Advisory Services

Giấy phép # VI10.402

Call Ngoc
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Ngọc có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm định giá tài sản, bao gồm 10 năm giữ vị trí Trưởng Phòng Định Giá của Phòng Định Giá Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần, 5 năm tại vị trí  Giám Đốc Chi Nhánh của 01 Công Ty Định Giá. Cô ấy đang là Trưởng Phòng Dịch Vụ Định Gía và Tư Vấn tại Colliers International ở Việt Nam và chịu trách nhiệm cho tất cả định giá tài sản trong và ngoài nước.

Thành tựu

Cô ấy đã phụ trách thẩm định các loại tài sản đa dạng như khu dân cư, công nghiệp, thương mại, và nhiều tài sản phức hợp khác. Ngọc kiểm tra chất lượng và phê duyệt cho hơn 10.000 báo cáo định giá từ 2008-2020.

Học vấn

1995-1999: Cử Nhân Kinh Tế Luật

2001- 2003: Cử Nhân định giá tài sản

2014-2016: Tốt Nghiệp MBA

2010: Bằng Định Giá Tài Sản của Bộ Xây Dựng.

2011: Bằng Định Giá của Bộ Tài Chính sô VI.10402.

 

Dịch vụ

Loại hình Dịch vụ

Định giá và Tư vấn

Loại hình bất động sản

Khách sạn, Công nghiệp và Hậu cần, Đất đai, Văn phòng, Nhà cho nhiều gia đình, Bán lẻ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc