Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Linh Lê | Colliers | Hồ Chí Minh

Linh Lê

Chuyên viên Marketing

Marketing & Communications

Call Linh
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Tôi là một copywriter có kinh nghiệm về nội dung web và hiện đang phân nhánh để quản lý các hoạt động tiếp thị khác kênh mạng xã hội của công ty.

Thành tựu

- Duy trì sự tương tác và tăng số lượng khán giả của các kênh mạng xã hội của công ty

- Phối hợp thành công để tổ chức các sự kiện cho công ty

Học vấn

Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương TP.HCM

Thành viên và hiệp hội

Thành viên của tổ chức AIESEC FTU TP. HCM – chi nhánh quốc gia của một NGO dành cho sinh viên quốc tế

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc