Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Giao Le | Colliers | Hồ Chí Minh

Giao Le

General Accountant

Finance

Gọi ngay
Xem ít hơn

Tìm hiểu thêm

Sơ lược chuyên nghiệp

Giao Lê có hơn 07 năm kinh nghiệm trong kế toán doanh nghiệp. Cô có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính khác nhau như sản xuất, phần mềm, dịch vụ, bán lẻ.

Thành tựu

     Thành lập / Cải thiện hệ thống tài chính cho các công ty khác nhau theo quy định tài chính và luật doanh nghiệp.
    Thiết lập hệ thống tài chính cho các công ty mới thành lập và duy trì hoạt động kế toán, điều hành doanh nghiệp theo quy định tài chính.
     Nghiên cứu, xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống kế toán hiện có, thiết lập và trình bày các báo cáo chung và chi tiết được các doanh nghiệp đánh giá cao và áp dụng để trình bày cho đến nay.
    Hoàn thành kiểm toán bên ngoài bằng cách phân tích và lên lịch các tài khoản sổ cái, cung cấp thông tin cho kiểm toán viên.
    Có thể làm việc độc lập hoặc liên kết kế toán trong một công ty.
 

Học vấn

    Kế toán doanh nghiệp - Đại Học Tài Chính Marketing
     Chứng chỉ kế toán trưởng - Đại Học Kinh Tế
    Thuế & Khai báo thuế - Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
    Kế toán ngân hàng - Đại Học Kinh Tế
 

 

Dịch vụ

Loại hình bất động sản

Khách sạn, Công nghiệp và Hậu cần, Văn phòng, Bán lẻ

Đội ngũ của tôi

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

* Phần bắt buộc