Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Đóng góp Cộng đồng: Người Singapore tiếp nhận những thứ tốt đẹp!

alt=""

Năm 2020, Colliers Singapore đã hợp tác với Waterways Watch Society (WWS) là một phần của chương trình Asia's Out for Good! Chương trình về Trách nhiệm của Doanh nghiệp với xã hội.

WWS là một tổ chức phi chính phủ phi lợi luận được cam kết nhằm nâng cao giá trị và xúc tiến bảo vệ môi trường, đặc biệt về nguồn nước. Trong cả tháng Chín, các chuyên gia từ văn phòng Singapore đã đi bộ hoặc đi xe đạp để dọn sạch con Sông Kallang. Chuyến đi này giúp nhóm có cơ hội tìm hiểu về ảnh hưởng của việc thải rác bừa bãi trong cuộc sống hoang dã và chất lượng nước uống, cũng như tầm quan trọng của các nguồn tài nguyên được yêu cầu để bảo vệ môi trường của chúng ta.

Trong bốn tuần, nhóm đã thu thập được hơn 300 kilogam rác thải - nặng hơn hai con gấu trúc đực trưởng thành!