Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Hỗ trợ y tế và phúc lượi cho nhân viên ở Ấn độ

alt=""

Thông tin

Vào tháng 7 năm 2020, hơn 180 nhân viên đã chuyển vào văn phòng làm việc mới và linh hoạt của chúng tôi tại một trong số những trung tâm hợp tác lớn nhất của Ấn độ. Địa điểm hiện đại nhất này được thiết kết nhằm thúc đẩy năng suất và hợp tác, trú trọng vào nhu cầu cho cả nhân viên và khách hàng của chúng tôi trong khi giải quyết một cách chủ động những thách thức của COVID-19. Văn phòng này xoáy quanh khái niệm rằng "chúng ta tạo ra không gian để định hướng chính chúng ta."

Đặc điểm

Mục đích của chúng tôi là để tạo ra một môi trường thúc đẩy về sức khỏe và cộng đồng, bao gồm:

  • Những bức tường cho phép ánh sáng đến được nhiều phòng nhất, kết nối nhân viên với những khu vườn đẹp đẽ và giảm thiểu nhu cầu thắp sáng trong nhà
  • Các cảm biến chuyển động tắt đèn khi phòng họp không sử dụng đến
  • Chất lượng không khí được cải thiện thông qua thiết kế xanh, kết nối con người với tự nhiên
  • Đồ đạc thiết kế mang tính công thái học có thể tùy chỉnh nhằm hỗ trợ sức khỏe thể chất của nhân viên, bao gồm các bàn làm việc có chỗ ngồi/đứng
  • Công nghệ nhận dạng khuôn mặt để truy cập không chạm vào các văn phòng
  • Màu sắc tươi mát và ánh sáng tinh tế giúp hỗ trợ sức khỏe tâm trí.