Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Ảnh hưởng đến tương lai của chúng tôi

alt=""

Tập trung vào ảnh hưởng

Tại Colliers, chúng tôi làm những gì cho là đúng và vận hành theo những cách có lợi cho công việc kinh doanh, nhân viên, khách hàng, cộng đồng của chúng tôi và môi trường. Chúng tôi tự hào khi phát hành Báo cáo Ảnh hưởng đầu tiên của mình, tuân thủ những nguyên tắc của Môi trường, Xã hội và Quản trị - hoặc ESG- với một cam kết toàn cầu để thực hiện nhiều hơn nữa. Năm 2021, chúng tôi sẽ tạo ra một chiến dịch có tầm ảnh hưởng lớn nhằm đưa vào nhiều hoạt động tốt đẹp nhất của ESG qua các tổ chức của chúng tôi.
alt=""

Báo cáo Ảnh hưởng Toàn cầu 2020

Đọc báo cáo

Tổng quan về Môi trường

alt=""

Giúp khách hàng của chúng tôi đạt được mục tiêu.

Bằng cách cung cấp cho họ các chiến lược bền vững toàn diện, chúng tôi giúp họ cải thiện được hiệu suất của các tài sản của họ và đạt được những kết quả về kinh tế, xã hội và môi trường tốt hơn.

 

Cải thiện dấu chân của chúng ta

Chúng tôi chuyên tâm tạo ra chỗ làm việc lành mạnh cho nhân viên và giảm thiểu tác động của riêng mình lên môi trường thông qua thiết kế bền vững cũng như quản lý năng lượng, nguồn lực, giảm thiểu và xử lý rác thải.

Tổng quan về Xã hội

alt=""

Trao quyền cho nhân viên của chúng tôi

Nhân viên của chúng tôi là những tài sản to lớn nhất và chúng tôi cung cấp quy trình đào tạo và quản lý hiệu suất cao để họ có thể phát triển nghề nghiệp cũng như phát triển về kỹ năng của mình. Chúng tôi hỗ trợ y tế và phúc lợi cho họ nhằm giúp họ thành công.
alt=""
Bồi dưỡng nền văn hóa toàn diện và đa dạng
Tán dương những gì khiến chúng ta trở nên độc nhất và nuôi dưỡng niềm tin để có được các cuộc đối thoại khó khiến chúng tôi có thể tạo lập các nhóm thực hiện tốt hơn và công việc chất lượng cao hơn. Đọc bản Tuyên bố về Đa dạng và Hòa nhập Toàn cầu của chúng tôi.
alt=""

Hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ nhiều sáng kiến từ thiện và các mục tiêu có tầm ảnh hưởng địa phương.
alt=""
Mang đến những đổi mới cho nhân viên và khách hàng của chúng tôi
Chúng tôi đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ để cho phép những ý tưởng thông minh hơn, phân phối dịch vụ mạnh hơn và hợp tác tốt hơn.

Tổng quan về Quản trị

alt=""

Hành động với tính trung thực và liêm chính

Colliers cam kết tuân thủ và tham gia vào các chính sách quản trị tập thể đáp ứng hoặc vượt trội các tiêu chuẩn công nghiệp để mang đến sự minh bạch, tuân thủ và các hoạt động thuộc về đạo đức.

Thực hiện công việc của chúng tôi

alt=""

Case Study

Hỗ trợ y tế và phúc lượi cho nhân viên ở Ấn độ.
Tìm hiểu thêm
alt=""
Case Study
BudaPart GATE đạt được chứng chỉ LEED Gold.
Tìm hiểu thêm
ESG Case Study Singapore WWS Triad
Case Study
Đóng góp Cộng đồng: Người Singapore tiếp nhận những thứ tốt đẹp!
Tìm hiểu thêm

Chúng tôi có thể giúp bạn bằng cách nào?

* Phần bắt buộc
Liên hệ với chúng tôi