Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Ban Lãnh đạo Việt Nam

Hợp tác với các chuyên gia bất động sản thương mại hàng đầu của Colliers với dịch vụ cho các nhà phát triển, chủ đầu tư, chủ nhà hoặc người thuê tại Việt Nam.

Đội ngũ định hình tầm nhìn của chúng tôi


 

Các chuyên gia điều hành của chúng tôi nắm bắt tinh thần dám nghĩ dám làm của Colliers.

 

Họ là những nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết, tận tâm với một mục tiêu chung: thúc đẩy sự thành công của tất cả các bên liên kết với công ty của chúng tôi, bao gồm khách hàng, chuyên gia kinh doanh, nhân viên hỗ trợ, cộng đồng và đối tác doanh nghiệp.

Tìm thêm

Giám đốc Bộ phận