Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Tuyên bố về Khả năng Truy cập


Colliers cam kết đảm bảo khả năng truy cập kỹ thuật số trên các trang colliers.com và corporate.colliers.com cho những người khuyết tật. Chúng tôi không ngừng nâng cao trải nghiệm truy cập trang web cho mọi người và áp dụng các tiêu chuẩn trợ năng liên quan.

Chúng tôi có thể hỗ trợ gì?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email Accessibility.Concerns@Colliers.com nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc câu hỏi nào về khả năng truy cập.

Colliers đặt mục tiêu trả lời câu hỏi về khả năng truy cập của bạn trong vòng 3 ngày làm việc và đề xuất giải pháp trong vòng 10 ngày làm việc.

Bạn có thể kiến nghị với cấp cao hơn nếu không hài lòng với phản hồi của chúng tôi.

Nỗ lực hỗ trợ khả năng truy cập của chúng tôi

Colliers thực hiện các biện pháp sau nhằm đảm bảo khả năng truy cập trang web này : 

  • Chúng tôi hợp tác với Deque Systems Inc, các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực khả năng truy cập, để kiểm tra trang colliers.com và xác nhận các hành động khắc phục nhằm tuân thủ các nguyên tắc trợ năng hiện hành.
  • Chúng tôi đã bổ nhiệm một nhân viên hỗ trợ truy cập.
  • Chúng tôi liên tục đào tạo về khả năng tiếp cận cho nhân viên.
  • Chúng tôi thiết kế các mục tiêu và trách nhiệm rõ ràng về khả năng tiếp cận.
  • Chúng tôi áp dụng giải pháp trợ năng theo thiết kế cho mọi thiết kế và dự án phát triển mới.
  • Và chúng tôi triển khai các phương pháp đảm bảo chất lượng trợ năng chính quy.

Tình trạng tuân thủ

Nguyên tắc trợ năng nội dung web (WCAG) nêu rõ các yêu cầu dành cho các nhà thiết kế và nhà phát triển để cải thiện khả năng truy cập trang web cho người khuyết tật. Các nguyên tắc này quy định ba cấp độ tuân thủ: Cấp độ A, Cấp độ AA và Cấp độ AAA.  

Trang web toàn cầu của Colliers tuân thủ một phần nguyên tắc WCAG 2.1, cấp độ AA. Tuân thủ một phần nghĩa là một số nội dung trang web không hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn trợ năng. Xem các hạn chế đã biết của trang web này bên dưới.       

Tóm tắt các tính năng trợ năng

Có văn bản thay thế liên kết với các hình ảnh và nội dung phi văn bản khác.

Cung cấp các hình thức hỗ trợ điều hướng cho tất cả các trang. Tích hợp các liên kết bỏ qua điều hướng để giúp việc điều hướng bằng bàn phím dễ dàng hơn và để bỏ qua các nhóm liên kết trên một trang và chuyển trực tiếp đến nội dung chính.

Sử dụng thuộc tính tiêu đề để làm rõ hơn nghĩa của văn bản được liên kết hoặc để cho biết liệu liên kết có mở một cửa sổ trình duyệt mới hay không.

Đánh dấu theo cấu trúc để chỉ ra các đề mục và danh sách đã được cung cấp nhằm giúp người dùng dễ hiểu trang web hơn.

Các biểu mẫu được liên kết với nhãn và các hướng dẫn điền biểu mẫu được cung cấp sẵn cho người dùng sử dụng trình đọc màn hình.
Thiết kế màu sắc với độ tương phản phù hợp.

Khả năng tương thích với các trình duyệt và công nghệ hỗ trợ

Trang web này được thiết kế để tương thích với hầu hết các trình duyệt web phổ biến nhất (phiên bản mới nhất trừ đi hai): Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera. 

Kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2016, Microsoft đã ngừng hỗ trợ các trình duyệt Internet Explorer trước phiên bản IE 11 và IE 11 là phiên bản cuối cùng của trình duyệt này. Do đó, chúng tôi chỉ hỗ trợ Internet Explorer 11 theo khả năng tốt nhất dựa trên thời hạn sử dụng và giới hạn của trình duyệt này.

Các phiên bản cũ hơn của các trình duyệt nói trên vẫn hiển thị trang web của chúng tôi, nhưng kết quả hiển thị có thể không ổn định vì các phiên bản này có thể diễn giải HTML, CSS và JavaScript theo cách khác.

Thông số kỹ thuật

Khả năng tiếp cận của trang web này dựa trên các công nghệ sau đây để hoạt động với sự kết hợp cụ thể của trình duyệt web và bất kỳ công nghệ hoặc trình cắm (plugin) hỗ trợ nào được cài đặt trên máy tính của bạn: HTML, WAI-ARIA, CSS, JavaScript .

Những công nghệ này được áp dụng để phù hợp với các tiêu chuẩn trợ năng được sử dụng.

Các hạn chế đã biết của trang web này 

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo khả năng truy cập của trang web này, nhưng có thể vẫn tồn tại một số hạn chế. Dưới đây là mô tả các hạn chế đã biết. 

Một số nội dung của bên thứ ba, chẳng hạn như video YouTube, video Vimeo và Google Maps có thể không được truy cập đầy đủ. Ví dụ: có thể không thực hiện được một số thao tác trên nội dung đó khi chỉ sử dụng bàn phím. Nội dung của bên thứ ba có thể cung cấp trải nghiệm truy cập trang web đa dạng cho người dùng, nhưng Colliers không kiểm soát các yếu tố chức năng của nội dung đó.

Biên tập viên nội dung trang web của Colliers được đào tạo để bổ sung nhiều tính năng trợ năng nhất có thể vào nội dung của bên thứ ba, chẳng hạn như phụ đề hoặc bản phiên âm, nhưng họ không kiểm soát các yếu tố chức năng như nút bấm hoặc thanh trượt.

Internet Explorer 11 không xử lý độ tương phản màu hiệu quả nên bạn có thể gặp các vấn đề nếu sử dụng phiên bản trình duyệt đó.

Một số tính năng trợ năng cần được bổ sung theo thời gian hoặc phụ thuộc vào các tính năng khác, điều này có nghĩa là có thể một số nội dung của colliers.com chưa thể truy cập được. Ví dụ: nếu hệ thống quản lý nội dung cần được nâng cấp, có thể phát sinh các vấn đề trợ năng mới và chúng chỉ có thể được khắc phục sau khi nâng cấp.

Giải pháp trợ năng theo thiết kế của chúng tôi cố gắng kiểm soát mọi vấn đề mới phát sinh theo thời gian. Nhưng nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật khi truy cập colliers.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Phương pháp đánh giá

Colliers đánh giá khả năng tiếp cận của trang web này thông qua việc kiểm tra và xác nhận sau khi khắc phục từ một công ty bên ngoài, Deque Systems, Inc.  

Colliers cũng tham gia vào quy trình đảm bảo chất lượng chính thức và liên tục trong suốt quá trình thiết kế và phát triển trang web này.

Phê duyệt chính thức tuyên bố về khả năng tiếp cận này

Tuyên bố về khả năng truy cập này được phê duyệt bởi Phó Chủ tịch Colliers, Cố vấn Pháp lý & Thư ký Tập đoàn.
 
Cập nhật lần cuối: tháng 3 năm 2021