Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang

Thúc đẩy sự nghiệp của bạn


Tại Colliers, bạn sẽ có được công việc tốt nhất mỗi ngày, làm việc cùng với các chuyên gia toàn cầu để tối đa hóa mọi cơ hội và dẫn dắt ngành công nghiệp vào tương lai. Khám phá các cơ hội để xây dựng một sự nghiệp xứng đáng và đầy thách thức với chúng tôi.

Bắt đầu sự nghiệp của bạn tại đây

Đầu tư vào Colliers


Trong hơn 20 năm, hồ sơ của chúng tôi về việc tạo ra giá trị cho các cổ đông đã mang lại lợi nhuận và tăng trưởng ngành vượt trội, hơn bất kỳ công ty bất động sản toàn cầu nào khác.

Xem trang nhà đầu tư

Invest in Colliers