Chuyển đến nội dung chính Chuyển đến chân trang
Thị trường Vốn và Đầu tư

Thị trường Vốn và Đầu tư

Hoạt động hiệu quả hơn với đầu tư bất động sản của bạn.

Dịch vụ Bên thuê

Dịch vụ Bên thuê

Tận dụng tối ưu không gian và thúc đẩy thành công của bạn.

Định giá và Tư vấn

Định giá và Tư vấn

Hiểu và tối ưu hóa giá trị.

Quản lý Dự án

Quản lý Dự án

Tối đa hóa tiềm năng của các dự án để thúc đẩy thành công của khách hàng và nhân viên chúng tôi.

Dịch vụ Quản lý Bất động sản

Dịch vụ Quản lý Bất động sản

Tối đa hóa doanh thu, hiệu quả hoạt động và hiệu suất tài sản.

Đại diện Bên thuê

Đại diện Bên thuê

Chúng tôi tùy chỉnh theo từng yêu cầu về bất động sản để đảm bảo nhu cầu kinh doanh của bạn.

Thị trường Vốn và Đầu tư

Dịch vụ Bên thuê

Định giá và Tư vấn

Quản lý Dự án

Dịch vụ Quản lý Bất động sản

Đại diện Bên thuê

Thúc đẩy sự nghiệp của bạn


Tại Colliers, bạn sẽ có được công việc tốt nhất mỗi ngày, làm việc cùng với các chuyên gia toàn cầu để tối đa hóa mọi cơ hội và dẫn dắt ngành công nghiệp vào tương lai. Khám phá các cơ hội để xây dựng một sự nghiệp xứng đáng và đầy thách thức với chúng tôi.

Bắt đầu sự nghiệp của bạn tại đây

Đầu tư vào Colliers


Trong hơn 20 năm, hồ sơ của chúng tôi về việc tạo ra giá trị cho các cổ đông đã mang lại lợi nhuận và tăng trưởng ngành vượt trội, hơn bất kỳ công ty bất động sản toàn cầu nào khác.

Xem trang nhà đầu tư

Invest in Colliers