Değerleme ve danışmanlık, gayrimenkul tarihi boyunca hiçbir dönemde, bugünün iş dünyasında üstlendiği önemli role sahip olmamıştı. Bir gayrimenkul ile ilgili gerçek ve savunulabilir bir görüş; bir kredinin alınabilmesi, doğru bir yatırımın seçilebilmesi gibi kritik bir amaca ulaşılmasında veya ulaşılamamasındaki fark yaratabilir.

Değerleme ve danışmanlık hizmetlerimiz; bir gayrimenkulün en önemli unsurları, rakipleri ve değerini etkileyen tüm piyasa dinamikleri hakkında, bugün ve geleceğe yönelik öngörü hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Doğru, hızlı ve büyük resmi gösteren bir değerlemenin yatırımcılar ve gayrimenkul sahipleri için stratejik bir değer teşkil ettiğine inanıyoruz.  

Danışmanlarımız,  en iyi hizmet deneyimini sunma sorumluluğunu taşır. Müşterimize sunacağımız hizmet için; konu ister çok kısa sürede bir projeyi tamamlamak olsun, ister karmaşık bir gayrimenkul çalışması olsun, gereken ekstra çabayı sarfetmekten kaçınmayız. Sınıfımızda bizi en iyi kılan bu yaklaşım, bizim daha yüksek hizmet ve sorumluluk standardına ilerlememizi sağlamıştır.

Colliers International’ın, başta araştırma ve aracılık departmanları arasında olmak üzere, sahip olduğu departmanlar arası sıkı işbirliği, sunulan raporların güvenilir veri tabanı, hizmet ve bilgilerle desteklenerek, müşterilerine daha kesin bilgi aktarmasına olanak sağlamaktadır. Karşılaştırılabilir veritabanı, konum ve piyasa analizi, satın alımlarda tavsiyeler ve veritabanı yönetimi gibi konular örnek olarak sıralanabilir.

Sürekli olarak müşterilerimize farklı, kaliteli sonuçlar ve gerçek değer sunabilmek üzere bilgi ve sistemlerimizin çıtasını yükseltmek üzere çalışıyoruz.

Danışmanlık hizmetimizin başlıca kategorileri aşağıda sıralanmıştır:

  • Değerleme Raporu/Yönetimi
  • İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi
  • Finansal Fizibilite Çalışmaları
  • En İyi ve En Doğru Kullanım Çalışmaları
  • Sigorta Değerlemesi
  • Yatırım Analizi
  • Kira ve Maliyet Analizi
  • Varlık ve Portföy Değerlemeleri Pazar Araştırması/ Piyasa Analizi
  • Konsept Belirleme