Kira yönetimi, yaygın operasyonel faaliyetleri olan şirketler için hem mali hem de idari açıdan güçlükler doğurabilmektedir. Kira yönetimi uzmanlarımız, birden fazla gayrimenkule sahip müşterilerimize, kiralık ticari gayrimenkullerini daha verimli şekilde yöneterek zaman ve paradan tasarruf etmelerini sağlamaktadırlar. 
 
Uzmanlarımız, kira yönetimini müşterilerimiz için daha kolay ve verimli hale getirmek ve fatura hatası, fazla ödeme gibi sorunları önlemek için tüm kaynaklarını, teknolojiyi ve sahip oldukları derin piyasa bilgisini birleştirmektedirler.

Hizmetlerimiz:

o Kira icmali
o Kritik kira tarihlerinin takibi
o Mal sahibi faturalarının denetlenmesi
o Gayrimenkul harcamalarının bütçelenmesi
o Kira ödemelerinin otomatikleştirilmesi
o Gayrimenkul portföylerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi