Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Marknadsanalyser

Se alla Rapporter

Signa upp dig och ta del av våra senaste rapporter

Branschinsikt på högsta nivåColliers analysavdelning fungerar som kunskapsnav inom företaget, med ansvar att samla in och förädla marknadsinformation till relevanta och högkvalitativa omvärldsanalyser och prognoser. Vi har mångårig erfarenhet av att analysera fastighetsmarknaden ur såväl hyresgästens som investerarens perspektiv. Vår internationella räckvidd ger oss ett kunskapsövertag gentemot helt inhemska konsultbolag.

Vår marknadsanalys är ett viktigt stöd till övriga affärsområden både internt och i olika kunduppdrag, och säkerställer att vi på Colliers har en väl underbyggd och faktabaserad uppfattning om fastighetsmarknaden och dess framtida utveckling. Analys ligger alltid till grund för vår strategiska rådgivning.  

Genom ett tätt samarbete med övriga affärsområden inom företaget samt ett väl utvecklat nätverk i branschen, är vår ambition att Colliers marknadsanalyser alltid ska vara dagsaktuell och relevant för våra kunder. 

Marknadsrapporter

alt=""
Rapporten är en enkel sammanställning av nyckeltal anpassade för den nordiska fastighetssektorn. Distribueras i början av varje vecka.
Rapporten täcker hela den nordiska hotellmarknaden med information om efterfrågan, utbud, beläggning, nyproduktion, aktörer, transaktioner, m.m.
Rapporten innehåller nyckeltal för alla noterade fastighetsbolag i Norden (Huvudlistan och First North). Informationen kan laddas ner i excel och innehåller aktiedata, bolagsinformation, ägarbild, värderingsmutiplar, m.m.
dblue_SS_Finance Services
COREX är den mest detaljerade aktieindex för nordiska fastigheter som mäter både geografisk och sektorsvis avkastning.
En framåtblickande rapport som går igenom drivkrafterna för olika marknader, investerare och segment i Norden. Rapporten distribueras i början av varje år.
Rapporten baseras på en kartläggning av de 150 största nordiska institutionerna. Av rapporten framgår bl.a. hur institutionerna ser på marknaden, fastigheter som tillgångsslag och deras investeringsstrategier framöver.
Rapporterna innehåller detaljerad information om olika segment: kontor, handel, logistik, hotell och samhällsfastigheter. Innehåller bland annat information om delmarknader, hyresnivåer, vakansnivåer, nyproduktion, ägarstruktur och profilfastigheter. Kontakta oss för prisinformation.
Varje kvartal släpper vi en rapport riktad till internationella aktörer som vill uppdatera sig om den aktuella situationen på den svenska marknaden. Rapporten beskriver den makroekonomiska utvecklingen samt ger en snabb inblick i relevanta fastighetssektorer och situationen på investeringsmarknaden.
Colliers Årliga Kontorsrapport Colliers släpper årligen under våren två större kontorsrapporter som fokuserar på Stockholmsmarknaden respektive Göteborgsmarknaden inom segmentet kontor. Rapporten ger läsaren en genomgång av viktiga trender samt en översikt av hyres- och transaktionsmarknaden inom segmentet kontor och Colliers syn på marknadens framtida utveckling.
Varje år under hösten släpper vi en rapport om den svenska logistikmarknaden. Rapporten innehåller såväl marknadsdata och nyckeltal för viktiga delmarknader som en överblick av hyres- och transaktionsmarknaden inom segmentet logistik samt Colliers syn på logistikmarknadens framtida utveckling. Varje år har rapporten ett tema som är extra relevant i marknaden idag.
Vi släpper regelbundet kortare analyser om nya trender på fastighetsmarknaden, specifika fastighetssegment eller aktuella händelser av betydelse för aktörer på fastighetsmarknaden.
Vi publicerar års-, halvårs- och kvartalsrapporter om EMEA och den globala fastighetsmarknaden. Rapporterna ger en översikt ur ett investeringsperspektiv och berör alla segment.

Rapporter & Analyser

30 jan 2023

Weekly 5

Vår Weekly Report ger dig en enkel sammanställning av nyckeltal anpassade för den nordiska fastighetssektorn.
LÄS MER
25 jan 2023

Nordic Property Outlook 2023

På många sätt var 2022 ett utmanande år för fastigheter med svagare transaktionsmarknader, betydande finansieringsbegränsningar och fallande priser, inte minst inom den börsnoterade sektorn. Nu tittar vi på vad som väntar 2023!
LÄS MER
23 jan 2023

Weekly 4

Vår Weekly Report ger dig en enkel sammanställning av nyckeltal anpassade för den nordiska fastighetssektorn.
LÄS MER
18 jan 2023

Weekly 3

Vår Weekly Report ger dig en enkel sammanställning av nyckeltal anpassade för den nordiska fastighetssektorn.
LÄS MER
Till fler rapporter

Kontakta oss

* Obligatoriskt fält