Med en unik erfarenhet från både logistikområdet och fastighetsbranschen kan våra experter hjälpa till med utveckling, projektledning, nybyggnation/ombyggnation, försäljning och uthyrning av industrifastigheter och lokaler. Genom att hjälpa fastighetsägare att hyra ut överytor, eller utveckla befintliga ytor, bidrar Colliers till kostnadsbesparingar. Våra experter sköter allt från att marknadsföra den lediga lokalen/fastigheten till att hitta passande hyresgäster, koordinera visningar, delta i förhandling samt kontraktsskrivande. 

Många av våra kunder finns i logistiktäta orter såsom Jönköping, Stockholm, Borås, Göteborg och Malmö, men våra experter har kontakter över hela Sverige och Norden. Genom kollegor i Colliers internationella logistiknätverk får vi dessutom tillgång till en bred marknadsföringskanal på den internationella arenan. 

Våra tjänster inom Industri och Logistik:
  • Köprådgivning vid fastighetstransaktioner
  • Säljrådgivning vid fastighetstransaktioner
  • Lokaluthyrning (vid behov att hyra lagerlokal och produktionsytor)
  • Utveckling av befintlig industri- och logistiklokal
  • Projektledning vid omlokalisering av distributionslager
  • Marknadsföring av lagerlokalen/fastigheten