Vi maximerar värdet på fastigheter. Genom gedigen kunskap om fastighetsmarknaden och en skräddarsydd marknadsstrategi ser vi till att snabbt hitta rätt hyresgäster till era vakanta lokaler. Lokal marknadskännedom är en självklarhet, men vi erbjuder också ett värdefullt internationellt kontaktnät.

Låt oss hitta rätt hyresgäster
Vi utför allt från uthyrning av enskilda lokaler till större projektuthyrningar. Även om du som fastighetsägare har egna uthyrare kan Colliers tillföra expertis och avlastning löpande, vid speciella tillfällen som vid utveckling, nybyggnation eller kanske inför en försäljning. Vi syns där lokalsökare finns och matchar rätt lokal med rätt hyresgäst. Allt för att ni ska nå rätt målgrupp snabbare.

  • Vi identifierar lokalens fördelar och föreslår åtgärder för ett ökat värde av lokalen.
  • Vi tar fram en skräddarsydd marknadsstrategi för att skapa ett intresse och exponera lokalen mot rätt målgrupp
  • Vi tar emot intresseanmälningar, koordinerar visningar och deltar vid förhandlingar

Vi ser värdet och potentialen i fastigheten och kan förmedla kunden rätt känsla och upplevelse. Kontakta vårt uthyrningsteam så berättar vi mer.