tre-tips-till-butiksagarenTre tips till butiksägaren

Många försäljare inom detaljhandeln lever efter det klassiska mottot ”kunden har alltid rätt”. Men även om detta har visat sig vara ett effektivt förhållningssätt är service och tillmötesgående långt ifrån det enda som gör dig framgångsrik. Varje butik och affär är unik och har sina egna krav och behov. Trots detta finns det några vanor som delas av flera framgångsrika butiksägare. Nedan nämns tre saker du bör ha i åtanke om du är aktiv inom detaljhandeln:

Prioritera

Många egenföretagare missbedömer hur mycket de har att göra och tar sig an fler uppdrag än de har tid att slutföra. Det ska beställas varor, trendspanas, skyltas, planeras event och marknadsföring samtidigt som du ska utbilda personal. Allt detta tillsammans med andra dagliga sysslor utförs löpande, och här gäller det att schemalägga och prioritera. Genom att sätta upp ett schema med tillhörande deadlines kan man lättare skapa sig en överblick över de uppdrag som kräver mer eller mindre uppmärksamhet.

Lär dig av dina misstag

Motgångar är en del av varje affärsverksamhet och något vi alla stöter på under arbetslivet. Men istället för att haka upp sig på det som gått snett kan vi lära oss något av varje situation. En månad med låga försäljningssiffror eller en otillfredsställande leverantörsrelation kan analyseras för att sedan hitta lösningar och förbättringar. Att kontraktet på ditt gamla kontor går ut kan till exempel betyda en chans att hitta ett modernt kontor i Göteborg. Att en dörr stängs kan betyda att ett fönster öppnas.

Utbilda din personal

Det är mycket som ska gå ihop för att en butik ska gå med vinst. Även när du hittat en ledig butikslokal i ett attraktivt område, hittat pålitliga leverantörer och börjat marknadsföra dig, sker fortfarande en stor del av det faktiska försäljningsarbetet i butiken eller affären i sig. Eftersom att din personal fungerar som ambassadörer för ditt varumärke bör du se till att alla är väl införstådda med varumärkets identitet och värdegrund. När du investerar i dina medarbetare och lägger tid på att utbilda dem skapar du samtidigt en trivsam arbetsmiljö som kan bidra till en arbetsglädje. Denna arbetsglädje kan i slutändan även smitta av sig på dina kunder.

Marknaden är under ständig förändring och det gäller att anpassa sig till det rådande klimatet för att överleva. Dagens konsumenter är bekväma och flyktiga, vilket gör att du till stor del måste sälja på deras villkor. Om du letar efter lediga lokaler i Göteborg med attraktivt läge kan du vända dig till Colliers International. De hjälper dig att hitta butikslokaler som uppfyller dina krav och behov.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”