fastighetskonsult-för-värdering-rådgivning-eller-förvaltningFastighetskonsult - för värdering, rådgivning eller förvaltning

En fastighet som står tom är lika med ekonomiska förluster. Som fastighetsägare är det därför viktigt att hitta hyresgäster eller verksamheter som kan fylla lokalerna på nytt.

Men hur går man egentligen till väga för att snabbt hitta rätt hyresgäster, eller investerare? Ett bra första steg är att ta kontakt med en professionell fastighetskonsult  med god insyn och ett brett kontaktnät i fastighetsmarknaden.

På så vis blir det lättare att lokalisera vilken typ av målgrupp och plattformar man bör rikta sig till. Beroende på om din fastighet passar för butiker, kontor, industrier eller andra typer av verksamheter så bör du som fastighetsägare alltså tänka på att marknadsföra lokalerna i rätt kanaler.

En fastighetsförvaltare kan hjälpa till med detta men också med exempelvis fastighetsanalys, värdering och förvaltning. Helt avgörandet moment i samband med försäljning eller uthyrning av fastigheter. Läs mer här nedanför.

Värdering och uppföljning

Fastighetens värde är inte en statisk, oföränderlig faktor utan någonting som förändras efterhand och som också kan påverkas i vissa riktningar. Genom att låta en fastighetskonsult värdera och besiktiga lokalerna identifieras brister eller styrkor som man kan åtgärda eller lyfta ytterligare. På så sätt kan fastigheten optimeras så att den passar just din målgrupps behov.

Förvaltning

Noggrann förvaltning är ett viktigt steg till värdestabila fastigheter. När du letar hyresgäster är det bra att redan i ett tidigt stadie förklara att du arbetar enligt en målinriktad förvaltningsstrategi. Tack vare en öppen kommunikation kan ägare, hyresgäster och förvaltare tillsammans säkerställa bästa möjliga strategi.

När du vill sälja eller hyra fastigheter kan det vara bra att få stöttning från en professionell fastighetskonsult som erbjuder alltifrån rådgivning till förvaltning. Kontakta Colliers redan idag och hitta fram till passande målgrupper för just din fastighet. De kan också hjälpa till med fastighetsvärdering.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”