Bra att veta inför köp av kommersiella fastigheterBra att veta inför köp av kommersiella fastigheter

Värdet på fastigheter stärks över tid och att investera i kommersiella fastigheter är ett på så sätt ett väl beprövat sätt att placera pengar. Men hur ska man egentliga gå till väga för att säkerställa vinst? Här följer några tips.

Det är ett välkänt faktum att fastighetsinvesteringar ofta innebär en god affär, och köp av det här slaget är också tacksamma eftersom de innebär förhållandevis tydliga och förutsägbara utgifter. På så sätt blir det lätt att väga inkomster mot utgifter och planera ekonomin kring fastighetsägandet.

För att resultatet ska bli som du har hoppats är det dock viktigt att förbereda inköpet på bästa sätt, och om du sedan tidigare inte har någon egentlig erfarenhet av fastighetsaffärer är det också bra att ta hjälp av en professionell fastighetsförvaltare som kan guida dig genom transaktionen och ägandet. Då minskar du risken för onödiga fallgropar eller misstag.

Följande är ytterligare tips som är bra att ta hänsyn till:

Globalt eller lokalt?

Söker du enstaka fastigheter, eller flera? Lokala eller globala objekt? Beroende på dina resurser och målet med ditt fastighetsägande så finns det olika vägar att ta, men om du inte provat på fastighetsägande förut kan det nog ändå var bra att börja i mindre skala, med fastighetsinvesteringar i Sverige. På så vis blir det lättare att lära sig mer om de olika faktorerna som bidrar till effektiv förädling av fastigheten. Vad gäller företag som är intresserad av corporate solutions kan det däremot vara rimligt att investera mer gränsöverskridande.

Förvaltning och uthyrning

Framgångsrikt fastighetsägande handlar inte bara om transaktionerna som sådana utan lika mycket om förvaltning och uthyrning. Tomma lokaler resulterar snabbt i skenande kostnader och obalanserad ekonomi, men snarare än att fylla utrymmena med vilka hyresgäster som helst så finns det mycket att vinna på att hitta rätt verksamhet för rätt yta. Detta förbättrar oddsen för att samarbetet ska bli långvarigt och bekvämt för alla inblandade.

Nyproduktion

Det byggs mer än någonsin och för byggherrar och fastighetsutvecklare är det av hög betydelse att ligga i framkant för att klara av branschens tempo. För att komma vidare på rätt sätt krävs en gedigen behovsanalys som också omfattar en utvärdering av olika målgruppers önskemål. Därefter blir det lättare att gå vidare med relevant budgetering, försäljning och marknadsföring.

Privatpersoner, företag och utvecklare har alla möjlighet att lyckas med fastighetsinvesteringar. För den som vill få effektiv stöttning och guidning längs med vägen är Colliers en bra samarbetspartner. Kontakta dem redan idag för mer information om hur du kan gå till väga när du ska köpa kommersiell fastighet.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Colliers International”