Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vad händer med kontorsmarknaden?

Colliers International har gett ut en första sammanställning av kontorsmarknadens reaktion med anledning av COVID-19-utbrottet i Europa. Vi har tittat runt på olika marknader i Europa och ger vår syn på situationen i olika städer. 

Anders Thor, Head of Corporate Solutions Colliers Sverige: Överallt i världen kommer kontorsmarknaden att svaja, Sverige är inget undantag. Kommande året kommer det hända mycket för vakansnivåerna och följaktligen också hyrorna.

På Stockholms kontorsmarknad tros vakansnivåerna stiga till 6 % och kontorshyrorna sjunka med 10 %. Detta enligt den analys som presenterats av Evidence, vilka har gått igenom de makrosiffror som presenterats av Tillväxtverket & SEB.

Detta scenario är framräknat med hypotesen om att de i sysselsättning trots allt har behov av kontorsplats samt att de med sysselsättning ockuperar en viss kontorsyta.

I realiteten så kommer säkerligen flera arbeta hemifrån under en längre tid. Företagen kommer, efter att ett antal uppsägningar genomförts, se över möjligheten att helt arbeta hemifrån för de som är kvar under en tid för att skära kostnader.

Även konkurser kommer säkerligen bidra till att siffrorna för vakanser och hyror kommer att sjunka ännu mer än det som beskrivits ovan.

Lägger man där till det faktum att företagen kommer vara väldigt försiktiga och verkligen se över sina kostnader och ha ytterst svårt att fatta beslut borgar det för en prispress av hyrorna under den närmaste framtiden. "

Du kan läsa sammanställningen här.