Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Do or die – Göteborg vässar sitt kontorserbjudande

Göteborg är en stad i förändring. I stort sett samtliga branscher som definierar Göteborgs näringsliv befinner sig mitt i genomgripande omvandlingsprocesser med massiva investeringar i forskning och utveckling. Den lokala arbetsmarknaden blir alltmer kunskapsintensiv och får ett allt större inslag av tjänsteorienterade verksamheter. På kontorsmarknaden märks skiftet framförallt i en enorm byggverksamhet. Tidigare hamn- och industriområden stöps om till modern blandstad med kontor, bostäder, service, parker och gångstråk i attraktiva lägen. Det är en helt ny stad som växer fram och nyproduktionen av kontor är rekordstor.

“Det finns onekligen ett växande behov av nya, moderna kontor, men det väldiga tillskottet av ny kontorsyta kommer att leda till tuff konkurrens mellan fastighetsägarna", säger Karin Witalis, Head of Research på Colliers. "Det blir viktigare än någonsin att erbjuda rätt produkt till kunden.”

Colliers kontorsmarknadsrapport, med fokus på Göteborgs kontorsmarknad, avhandlas framtidens kontor både ur användarens och investerarens perspektiv. I rapporten, som fått titeln "The office is dead, long live the office!", konstateras att det finns ett behov av kontor även framöver, men att det kommer att ställas helt nya krav på framtidens kontor. I rapporten skildras hur pandemin har påverkat vårt sätt att arbeta och vilka förändringar som kan antas bli bestående. Ett kapitel ägnas åt de krav som dagens, och kanske även morgondagens hyresgäster ställer på sina kontor.

"Vi märker av ett stort och växande intresse för kontor som investeringsobjekt. Det man måste komma ihåg som investerare är att kontor till skillnad från exempelvis bostäder eller samhällsfastigheter är en väldigt konjunkturberoende produkt. För att kunna tajma rätt är det viktigt att förstå dynamiken, eller händelseförloppet, på kontorsmarknaden. Vår förhoppning är att rapporten ska fungera både som diskussionsunderlag och som vägledning för den som är nyfiken på detta dynamiska fastighetssegment. Även om det råder stor osäkerhet i vår omvärld upplever vi att kontorssegment befinner sig i ett spännande skede. Men självklart gäller det som alltid att investera i rätt produkt i rätt geografiskt läge", avslutar Karin Witalis.

I rapporten beskrivs övergripande dynamiken och det aktuella konjunkturläget på investeringsmarknaden för kontor. Rapporten innehåller dessutom en genomgång av några av de mest dynamiska delmarknaderna för kontor i Göteborg.


Related Experts

Karin Witalis

Head of Research

Stockholm

Karin Witalis anslöt till Colliers i augusti 2021 med ansvar att bygga upp en researchfunktion inom den svenska organisationen.

Karin har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med research i fastighetsbranschen. Hon har bedrivit  research både som konsult och som investment manager, och hela tiden i ett internationellt sammanhang. Hon har haft motsvarande roller som analyschef hos både CBRE och DTZ i Sverige. 

I tidigare roller som analytiker inom investment management var Karin specialiserad inom investeringsstrategi, prognoser och portföljoptimering. Hon har arbetat som Head of Strategy för Aberdeen Asset Management i Sverige, och som analytiker inom Global Research & Strategy hos ING Real Estate Investment Management i London samt JLL European Capital Markets Research i London.

Se expert