Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Hög aktivitet på transaktionsmarknaden i Europa enligt Colliers senaste rapport

Fastighetsmarknaden i Europa hade en ökad aktivitet om 39 %, under det fjärde kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Investerares oro över effekten av Omicron-varianten hindrade inte aktiviteten på fastighetsmarknaden i Europa under det sista kvartalet 2021. Detta resulterade i rekordstora transaktionsvolymer på flertalet marknader i Europa enligt Colliers EMEA Capital Markets Snapshot Q4 2021.

I Frankrike förändrade det sista kvartalet bilden för 2021 som helhet och stod för 41 % av den årliga transaktionsvolymen. Kvarttal 4 var Tysklands näst starkaste sista kvartal under de senaste 10 åren och i Italien blev försäljningen av Reale-portföljen för 1,3 miljarder euro till Blackstone landets största fastighetsaffär de senaste 10 åren. I Storbritannien och Irland återhämtade sig investeringarna till nivåer som inte setts sedan före Covid-19.

Även i Sverige var kvartal 4 det starkaste kvartalet under 2021 med årets två största transaktioner, Castellums förvärv av 91,9 procent av Kungsleden (4,2 miljarder euro) och Heimstadens förvärv av Akelius-portföljen (3,5 miljarder euro), som stod för mer än hälften av fjärde kvartalets totala investeringsvolym.

Daniel Gorosch, Vd och Head of Capital Markets Colliers Sverige: ”Vi såg ännu ett år med stark efterfrågan på främst bostäder, medan det var svalare intresse för detaljhandel och hotell på grund av pandemirestriktioner och osäkerhet på marknaden. Mot slutet av året återvände kontorssektorn till investerarnas radar, i takt med att det "nya normala" arbetslivet tog en tydligare form.”

Industri- och logistiktillgångar visade sig återigen vara en magnet för investerare som vill utnyttja de ekonomiska förändringar som påskyndats av pandemin. Trots detta rådde ingen brist på intresse för kontorsfastigheter på marknader som Tyskland och Storbritannien.

Det fanns också tecken på förnyad aptit för hotell- och detaljhandelstillgångar, som drabbades hårt av pandemin, särskilt i Medelhavsländerna. På marknader som Italien är det anmärkningsvärt att investerarnas intresse för hotellfastigheter nu är mycket starkare, trots att pandemin inte har resulterat i några breda prissänkningar.

Investerarnas iver att sätta in kapital är sådan att många marknader står inför begränsningar på utbudssidan inför 2022. "Det börjar bli svårt att hitta acceptabel avkastning i sektorer som logistik och kontor på vissa marknader", säger Richard Divall, Director Colliers EMEA Cross Border Capital Markets. "Detta kan uppmuntra investerare att växla mot segment som var mer förbisedda 2021, såsom detaljhandel, eller att utforska bredare segment på riskkurvan."

"Vi kan konstatera att 2022 startat med hög aktivitetsnivå och vi ser en stark investeringsvilja och ett intresse att utöka fastighetsexponeringen", säger Daniel Gorosch.