Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Transaktionsmarknadens heta segment

Christina Kämpe är ny på Colliers men knappast ny inom fastighetsbranschen. Hon har ett förflutet hos både NCC och JLL och är idag Director Capital Markets på Colliers samt Regional Manager för verksamheten i Göteborg. Vi bad Christina berätta om hur hon tror att transaktionsmarknaden kommer att se ut framöver och vilka de tre viktigaste frågorna för Göteborg är just nu.

Hur tror du hösten kommer att se ut på transaktionsmarknaden?
Efter en relativt lugn sommarperiod så har transaktionsaktiviteteten tagit fart igen redan under september månad. Den svenska marknaden sprudlar av affärsidéer och köpsuget är stort hos alla typer av fastighetsägare. När i stort sett alla bolag har som målsättning att nettoöka sina fastighetsinnehav kan marknaden bli lite svårnavigerad men min erfarenhet är att det uppstår möjligheter som annars varit relativt låsta.

Förutom fler strukturaffärer med större bolagsförvärv så tror jag att vi kommer se en ökning av sale- and leaseback-affärer samt fler privata bestånd som kommer ut på marknaden. Nyproduktionen i Sverige är idag hög inom flera segment. Trots att många fastighetsbolag och fonder utvecklar för att behålla inom den egna portföljen så kommer utvecklingsbolagen att vara de aktörer som har möjlighet att lägga ut eftertraktade investeringsobjekt till försäljning.

Inflödet av utländskt kapital fortsätter och samarbeten mellan nationella och internationella fonder bidrar till att fler affärer går igenom och att kapitalet sprids över fler orter än bara våra tre storstäder.

Vilka segment är heta/mindre heta denna höst?
Vi ser ett fortsatt mycket högt intresse för bra lager och logistikfastigheter samt för bostäder och samhällsfastigheter.  Jag tror att transaktionsvolymen av samhällsfastigheter kan gå ner något efter att ha utgjort en relativt stor del av den totala volymen på senare år, mest p.g.a utbudsproblem och politiska låsningar. Skulle någon aktör välja att sälja av sitt bestånd redan nu skulle det generera rekordlåga yielder.

Kontorsmarknaden kommer vara fortsatt stark, även efter Covid-19 är vår bedömning. Det är fortfarande lite avvaktande inom det segmentet men det kommer igen starkt under nästa år.

Handel och industri som generellt har varit väldigt konjunkturberoende och som på senare tid nästan helt försvunnit från transaktionsvolymen börjar så smått komma tillbaka.  Aktörer som söker lite högre avkastning börjar titta på dessa segment på allvar i höst.

Vilka är de tre viktigaste frågorna på Göteborgsmarknaden?
För staden och för fastighetsmarknaden i Göteborg är de tre viktigaste frågorna just nu: 

  • Hur behåller vi innerstadens attraktionskraft?
  • Hur kommer kontorsmarknaden att ritas om efter all nyproduktion som tillkommer under åren 2022-2026?
  • Vad kommer att vara färdigt till det försenade 400-årsjubileét 2023?

Related Experts

Christina Kämpe

Director Capital Markets I Regional Manager

Göteborg

Christina har varit i fastighetsbranschen sedan 2006 och är sedan augusti 2021 en del av Colliers. Christina är regionchef för Colliers i Göteborg och sitter i ledningsgruppen för Colliers Sverige. Det som driver Christina är att göra affärer och bygga långsiktiga relationer. Christina har erfarenhet av både transaktion och fastighetsutveckling och har sitt huvudfokus inom lager/logistik samt kontorssegmentet men har även arbetat många år med samhällsfastighetsutveckling inom hela Sverige.  Specialområde inom fastigheter är projektfastigheter eller nyproduktion, det finns så mycket att berätta och lära sig om den typen av fastigheter!

Se expert