Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Mikael Wallner summerar uthyrningsåret 2020

Innevarande år kommer onekligen att gå till historien som ett av de tuffaste och mest turbulenta i efterkrigshistorien. Otaliga är de utmaningar och det lidande som Corona har medfört i form av allt ifrån oro, sjukdom och död till ekonomisk kris för många företag med permitteringar, arbetslöshet och konkurser som resultat. Vi bad Mikael Wallner, Head of Leasing and Industrial & Logistics på Colliers, berätta om hur han ser på året som gått och vad han hoppas på för 2021.

Hur vill du sammanfatta 2020? "Vi fick vara med om ett mycket kraftigt börsindexfall som inleddes i början av mars, med en nedgång på uppåt 30%. För vissa enskilda aktier betydligt större nedgångar. Börsen har dock återhämtat sig relativt bra, så även för flertalet noterade fastighetsbolag. Vi kan dock konstatera att bolag verksamma inom hotell, retail och kontor har haft det tuffare på börsen än de som är verksamma inom tex samhällsfastigheter samt lager & logistik."

Hur upplever du att branschen hanterat Corona-pandemin? "Det kan kanske vara för tidigt att dra några långtgående slutsatser av Coronas effekter på hyresmarknaden. Pandemin har slagit olika hårt på olika segment av branschen. Vi kan konstatera att vakansgraden för kontor i såväl Stockholm som Göteborg har ökat något under Q2. Hyresnivåerna har inte gått upp utan det har snarare skett en viss justering nedåt. Flera av våra uppdragsgivare uttrycker också att de ser över sitt lokalbehov med målet att skapa mer yteffektiva kontorslösningar som kompletteras med hemarbete och större andel digitala möten och digital kommunikation. Men detta ska vi komma ihåg; bra kontorslokaler i bra lägen kommer alltid vara attraktiva, sämre lokaler i sämre lägen är de som får det tuffast. 
Det råder fortsatt stor efterfrågan på lager- och logistiklokaler i rätt lägen och där kan vi se att oförändrade hyror och vilkor gäller. Denna efterfrågan stöttas ytterligare av att allt fler aktörer nu ökar tempot i sin transformering från fysisk handel till e-handel. Efterfrågan ökar snabbt på både befintliga och nya lager/logistiklokaler. Vi ser bland annat en stor efterfrågan från aktörer inom Padelsporten, som har en snabb etableringstakt.. Dock verkar ett antal spekulationsbyggen nu omvandlas till built-to-suit lösningar. Vad gäller efterfrågan på att hyra butikslokaler så kan vi konstatera att efterfrågan gått ned kraftigt och då även satt press på hyresnivåerna. Detta inkluderar dock inte de större etablerade handelsområdena som erbjuder lösningar för volymhandel och dagligvaruhandel. Sammantaget är det dock hög aktivitet på hyresmarknaden inom samtliga segment och i denna tid är efterfrågan större när det gäller professionell hjälp av kompententa fastighetsrådgivare."

Vad tror och hoppas du på för 2021? "Jag är övertygad om att 2021 blir ett år med hög aktivitet, men där kravbilden präglas av nya erfarenheter och frågeställningar. Sannolikt kommer vi se en viss justering nedåt av hyresnivåerna och en ökad vakans för kontors-lokaler som inte ligger rätt eller är rätt utformade. Vi kan också konstatera en allt större efterfrågan på flexibla hyresavtal avseende  såväl hyreslängd som storlek. Vi har ett år framför oss med stor nybyggnation av lager- och logistiklokaler, ca 700 000 kvm är planerade för 2021. Det kommer att sätta press på äldre och inte helt ändamålsenliga lokaler, men vi ser en fortsatt hög efterfrågan från bland annat e-handelsaktörer, 3PL-företag och andra typer av hyresgäster."

Vad är den största lärdomen från detta året? "Att inte ta något för givet, allt kan hända. I turbulenta tider ökar efterfrågan på bra lokaler medan det blir ett kraftigt minskat intresse för sämre lokaler. Men det finns alltid en fungerande marknad där fastighetsägare och hyresgäster kan mötas – så vi kan se att våra tjänster behövs i såväl med - som motgång!"