Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Är kontorsmarknaden död?

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi? Colliers uthyrningschef Mikael Wallner har svaren.

Vi kan med bestämdhet hävda att det kommer bli allt viktigare att skapa funktionella och stimulerade arbetsmiljöer med fokus på flexibilitet för medarbetarna. Innebär det kontorsmarknadens död? Definitivt inte. Däremot har pandemin sannolikt fungerat som en katalysator för nya tankesätt hos såväl arbetsgivare som anställda. Arbetsplatsen har nog mer än tidigare blivit platsen där man öppnar sin dator och inte bara när man checkar in på kontoret.

Flexibilitet
Det stora ledordet för framtida arbetsplatser är flexibilitet, men vi tror att det fasta kontoret fortsatt kommer att vara navet för verksamheten. Med en rätt kombination av lokalutformning och tillgång till digitala lösningar kan den ”nya” arbetsplatsen skapas. Det svenska ”lagom” får man nog säga är applicerbart på den framtida arbetsplatsen. Det ska vara lagom med arbete utanför kontoret och lagom på kontoret. Många studier har visat att man, efter Covid-19, skulle vilja fortsätta arbeta hemifrån ett par dagar i veckan. Den arbetsgivare som kan erbjuda personalen hjälp med att få ihop livspusslet kommer vara framtidens vinnare, och då är flexibilitet men med fasta strukturer vinnaren.

Viktig komponent
Kontoret har fortfarande en stor betydelse för företagen och dess medarbetare av flera anledningar. En väl ergonomiskt utformad arbetsplats och kontorsmiljö vinner i de flesta fall över den arbetsplats de flesta har tillgång till i hemmet, där kanske köksbordet eller TV-soffan utgör den fysiska arbetsplatsen. Det går heller inte på samma sätt att skapa företagskulturer och teamwork utan fysiska möten. Microsoft Teams och andra lösningar är ett bra komplement, men inte ett fullgott alternativ. Framgångsrika och långsiktiga kundrelationer skapas lättare genom engagerade fysiska möten och inte via digital kommunikation. 
Kontoret kommer därför även i framtiden vara den viktigaste komponenten för att skapa företagskulturer, attrahera duktiga medarbetare och bygga framgångsrika företag. Arbetsgivarna bör ha ett stort fokus på att skapa funktionella och stimulerande arbetsmiljöer, där alla typer av arbeten kan utföras. Aktivitetsbaserat i all ära – men nu gäller det att få ihop helheten med gemensamma ytor, bra mötesrum, små rum för fokuserat arbete och ostörda telefonsamtal, digitala lösningar och inte minst flexibilitet så personalen får ihop livspusslet.

Länge leve kontoret!