Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Logistiken, fastigheterna och Covid-19...

Det är minst sagt märkliga tider vi befinner oss i. Vi ser en turbulens på marknaden av sällan skådat slag. Land efter land stänger ner sina gränser, börserna störtdyker och människors möjlighet att röra sig fritt begränsas i allt större utsträckning. Om vi i allt detta kaos zoomar ut, ser det som händer med ett rationellt och stoicistiskt perspektiv kan vi hitta nya möjligheter. 

Redan nu ser vi stora förändringar i samhället på grund av nya regleringar och nya beteenden.
1. Prepping – förnödenheter köps och hamstras i hushållen.  
2. Minskat resande – Utrikes, inrikes och lokalt resande minskar kraftigt. 
3. Minskad destinations-shopping – Handel på köpcenter, större varuhus och outlets minskar kraftigt.
4. E-handeln ökar – framför allt ökar e-handel av livsmedel och medicin. 
5. Minskat flöde av utrikesgods – på grund av stängda gränser och fabriker i andra länder. 

Vad innebär det här för logistikflödena? 
Några av förändringarna i logistikflödena vi ser på marknaden är att: 

- Vissa typer av gods kan komma att ta slut – Gods med drastiskt ökad efterfrågan, samt gods från utlandet där leveranskedjorna stannat. 

- Vissa typer av gods fastnar i överflöd på lager i Sverige – Gods som i vanliga fall köps och konsumeras i jämn takt, men som inte längre efterfrågas i samma utsträckning. Det är bland annat sällanköpsvaror och produkter som köps genom destinations-shopping.

- Vissa typer av gods skickas tillbaka till leverantörer i produktionslandet. - I de fall producenter äger varuflödet hela vägen till slutkonsument.

Efterfrågan på varor som till exempel livsmedel är i grunden den samma, men de kanaler som livsmedel når konsumenten förändras drastiskt. Från en kombination av matbutiker, restauranger och E-handel till kraftigt minskad efterfrågan via restauranger, men ökad efterfrågan på livsmedelsbutiker och än mer ökad efterfrågan på livsmedel via e-handel. All mat som tidigare konsumerades på restaurang fastnar nu i leveranskedjorna som försörjer restauranger. Den grundläggande efterfrågan av mat finns fortfarande kvar vilket innebär att samma volym av mat nu kommer gå via butiker och i ännu större uträckning via e-handel.

Några möjligheter som uppstår i dessa snabba förändringar är: 

- Möjlighet att ställa om till E-handel i en snabbare takt, då konsumenten kommer driva efterfrågan på att köpa varor via nätet. Efterfrågan på E-handelslager kan därmed öka kraftigt den närmaste tiden. 

- Möjlighet att ställa om till lokala/nationella producenter för att säkra upp godsflödena genom att bli mindre beroende av producenter i andra länder. Det kan innebära minskade incitament för att etablera stora centrallager i Centraleuropa för att förse Norden med gods. Det leder till ökad efterfrågan på lager inom Sveriges gränser. 

- Möjligheten att erbjuda ”no-contact delivery” genom bland annat hemleveranser. Att få varor levererade utan att ha fysisk kontakt med någon annan människa, är leveranstjänster som kommer att öka kraftigt den närmaste tiden.  Det kommer innebära en ökad efterfrågan på effektiv citylogistik och mindre lagerenheter i utkanten av storstäderna. 

- Möjligheten att erbjuda produkter som konsumeras i hemmet. Efterfrågan på varor som är förknippade med resor och större gruppaktiviteter har redan börjat sjunka. Däremot kommer efterfrågan på varor som används och konsumeras i hemmet öka. Till exempel produkter för att renovera och bygga ut bostaden. Men även varor som böcker, hushållsartiklar och elektronik till hemmet kan på kort sikt få en ökad efterfrågan. Det kommer innebära att vissa varugrupper prioriteras framför andra i logistikflödena. De mindre relevanta varuslagen kommer att behöva lagras en längre tid och kan läggas på lager i mindre effektiva logistiklägen. 

Vi har en tid framför oss som innebär stora påfrestningar på individer och företag. Men det innebär också nya möjligheter för hur vi tillsammans kan forma framtidens logistikflöde och logistikfastigheter till det bättre.