Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Colliers rådgivare när Industrisamhället förvärvar portfölj om 160 000 kvm

Nyheter header

Colliers International har företrätt Industrisamhället Fastigheter AB (”Industrisamhället”) i deras förvärv av en större industriportfölj, omfattande drygt 160 000 kvm uthyrningsbar yta, på ett flertal orter i landet. Industrisamhället är ett helägt dotterbolag till Aktiebolaget Fastator (publ) som innan detta förvärv främst äger fastigheter i Öresundsregionen.

Detta förvärv innefattar 31 fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 600 MSEK. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster och totala hyresintäkter om cirka 65 MSEK. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till 3,3 år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 85%.

Tillträde sker i slutet av det första kvartalet 2020. Transaktionen genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter. Köpeskillingen uppgår till det presenterade underliggande fastighetsvärdet.

Joakim Orthén, Vd för Industrisamhället: ”Industrisamhället är specialiserat inom fastigheter i stadsnära industriområden, och med dessa förvärv tar vi nu ett rejält kliv på bolagets inslagna tillväxtresa från Öresundsregionen vidare ut i landet.”

Dan Törnsten, CEO Colliers Sverige: "Colliers har under året genomfört ett flertal transaktioner och uthyrningar inom industri- och logistiksegmentet. Det har varit ett stort intresse och vi har sett historiskt låga avkastningsnivåer för både industri- och logistik under 2019. Intresset ser ut att hålla i sig och vi på Colliers ser fram emot att fortsätta att vara en dominerande rådgivare inom segmentet under 2020.”


Related Experts

Dan Törnsten

Executive Chairman I Partner

Stockholm

Dan har mer än 20 års erfarenhet av kommersialla fastigheter och har stor erfarenhet av komplexa projekt och transaktionsavtal. Dan  började på Colliers 2001 och har varit Office Leasing Manager och Business Development Manager. Mellan 2009 till 2021 var Dan vd för Colliers Sverige. Idag är han Executive Charirman och Partner i bolaget. 

Se expert