Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Hjälpa en teknikgigant att kontrollera leverantörsdiversifiering

I alla fem byggprojekten har vi överträffat vår kunds målsättning om 20 % diversifiering av leverantörer.


Helping a tech giant navigate supplier diversity Case Study

Med ett sedan länge befintligt åtagande att göra inköp från historiskt utsatta grupper, särskilt med den ökande rasdiskrimineringen och orättvisan har den här programvarugiganten varit mån om att främja mångfald bland sina leverantörer, för att spegla sina kunders globala diversifiering, samt de samhällen som de betjänar.

Colliers anlitades för att hjälpa företaget öka diversifieringen av leverantörer i byggprojektens interna arbetsytor. Kundens diversifieringsmått beräknas baserat på hur mycket av varje dollar i byggprojektet som går till en kvalificerad mångfaldsfirma. Vårt team för service till byggnadsanvändare tog fram tre unika strategier för leverantörsdiversifiering:

1. Partnerskap: Vi granskar den tillgängliga gruppen konsulter, entreprenörer, underentreprenörer, återförsäljare,  leverantörer och installatörer. Med huvuddelen av olika utgifter som kom från allmänna entreprenörer och underentreprenörer skapade vi partnerskap mellan icke-mångfaldiga allmänna entreprenörer och en leverantör som uppfyller mångfaldskriterierna.

2. Mentor-/lärlingsmodell: Vi ber icke-mångfaldiga underentreprenörer att ställa upp på ett mentorskap för en underleverantör som uppfyller mångfaldskriterierna, som i ett lärlingsprogram. Detta ger dem möjlighet att arbeta tillsammans med större kunder, förbättra sina processer och kvaliteten på arbetet, och samtidigt bibehålla sin konkurrenskraft.

3. Konsult för mångfaldsinköp: I städer som saknar mångfaldiga allmänna entreprenörer, eller en dedikerad handelskammare för minoritetsgrupper, anlitar Colliers en konsult för mångfaldsinköp med kunskap om det lokala samhället för att kunna identifiera mångfalds-underentreprenörer.

I alla fem projekten har vi med marginal överträffat de 20 % av mångfaldsinköp som våra kunder satt som mål. 

Vi stöder även kunden som mäklare vid förhandlingar om leasing.