Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Skapar takmiljöer där bin kan leva

Colliers har adopterat 1,5 miljoner honungsbin som har pollinerat 226 585 kvadratkilometer trädgårdar.


Creating rooftop habitats for bees to thrive

Sedan 2018 har FN markerat Världsbidagen varje år för att skapa medvetenhet om binas viktiga arbete, samt biodling. Förutom att de är viktiga pollinerare är bin också kritiska för bevarandet av miljön och mildrandet av klimatförändringseffekterna.

Colliers förvandlar tak till pollineringsträdgårdar för bin i flera länder. I Polen har vi byggt bikupor på taken i ett fletal förvaltade byggnader. Vår största insats på det här området kommer med partnern Alvéole, ett urbant biodlingsföretag som har installerat bikupor på 19 byggnader över hela Nordamerika. Vi har adopterat 1,5 miljoner honungsbin och våra insatser resulterade i 400 kg produktion av honung (3 000 burkar!) - som sedan såldes och intäkterna donerades till lokala livsmedelsbanker.

Collier är ledande i att engagera sina hyresgäster och visar hur sådana samarbeten kan resultera i meningsfulla hållbara initiativ. Över 270 Colliers-arbetare och hyresgäster deltog i projekten och online-workshops om vikten av honungsbin och våra ekosystem gjordes tillgängliga för våra hyresgäster.