Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Tillgänglighetsförklaring


Colliers har åtagit sig att säkerställa digital tillgänglighet på colliers.com och corporate.colliers.com för personer med funktionsnedsättning. Vi förbättrar ständigt webbplatsbesökarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

 

Hur kan vi hjälpa till?

Kontakta oss gärna på Accessibility.Concerns@Colliers.com om du har några synpunkter om tillgänglighet eller frågor.

 

Colliers målsättning är att svara på din tillgänglighetsförfrågan inom 3 arbetsdagar och att föreslå en lösning inom tio arbetsdagar.

Du kan eskalera din förfrågan om du är missnöjd med vårt svar till dig.

 

Våra ansträngningar för att stödja tillgänglighet

Colliers vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till denna webbplats:

 

 • Vi samarbetar med Deque Systems Inc, pålitliga tillgänglighetsexperter, för att granska colliers.com och validera åtgärder för att uppfylla gällande tillgänglighetsriktlinjer.
 • Vi har utsett en tillgänglighetsansvarig.
 • Vi tillhandahåller kontinuerlig tillgänglighetsutbildning för vår personal.
 • Vi tilldelar tydliga tillgänglighetsmål och ansvarsområden.
 • Vi använder en metod för tillgänglighetsanpassad design för varje ny design och utveckling.
 • Och vi använder formella metoder för kvalitetssäkring av tillgänglighet.

Överensstämmelsestatus

Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) definierar krav för designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. De definierar tre nivåer av överensstämmelse: Nivå A, nivå AA och nivå AAA.

 

Colliers globala webbplats överensstämmer delvis med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis överensstämmelse innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden. Se kända begränsningar för denna webbplats nedan.

 

Översikt av tillgänglighetsfunktioner

 • Bilder och andra element som inte är text har alternativ text förknippad med dem.
 • Navigationshjälpmedel finns på alla sidor. Länkar för att hoppa över navigering har införlivats för att underlätta tangentbordsnavigering och för att kringgå grupper av länkar på en sida och hoppa direkt till huvudinnehållet.
 • Attributet title har använts för att göra länkad text mer meningsfull eller för att ange om länken öppnar ett nytt webbläsarfönster.
 • Strukturell markering för att indikera rubriker och listor har tillhandahållits för att underlätta sidförståelsen.
 • Formulär är förknippade med etiketter och instruktioner om hur man fyller i formulär finns tillgängliga för användare av skärmläsare.
 • Färger har utformats för att ge tillräcklig kontrast.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälpteknik

Denna webbplats är utformad för att vara kompatibel med de mest använda webbläsarna (i sin nuvarande version minus två): Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera.

 

Från och med den 12 januari 2016 avslutade Microsoft stöd för Internet Explorer-webbläsare som är äldre än IE 11 och IE 11 är den sista versionen av denna webbläsare. Därför stöder vi bara Internet Explorer 11 efter bästa förmåga med tanke på dess ålder och begränsningar.

 

Äldre versioner av de ovan nämnda webbläsarna visar fortfarande vår webbplats, men du kan förvänta dig blandade resultat eftersom de kan tolka HTML, CSS och JavaScript på annat sätt.

 

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten för denna webbplats förlitar sig på följande tekniker för att fungera med den specifika kombinationen av webbläsare och eventuell hjälpteknik eller plugins installerade på din dator: HTML, WAI-ARIA, CSS, JavaScript.

 

Dessa tekniker används för överensstämmelse med de tillgänglighetsstandarder som används.

 

Kända begränsningar för denna webbplats

Trots våra bästa ansträngningar för att säkerställa tillgängligheten för denna webbplats kan det finnas vissa begränsningar. Nedan följer en beskrivning av kända begränsningar.

 

Visst tredjepartsinnehåll, såsom YouTube-videor, Vimeo-videor och Google Maps kanske inte är helt tillgängligt.  Vissa åtgärder för detta innehåll är kanske exempelvis inte tillgängliga enbart med hjälp av tangentbordet. Tredjepartsinnehåll kan ge en rik upplevelse för webbplatsbesökare, men Colliers har ingen kontroll över funktionella element i detta innehåll.

 

Colliers innehållsredigerare av webbplatser är utbildade för att lägga till så många tillgänglighetsfunktioner som möjligt till innehåll från tredje part, såsom textning eller transkriptioner, men de har ingen kontroll över funktionella element som knappar eller skjutreglage.

 

Internet Explorer 11 hanterar inte färgkontrast effektivt så du kanske märker problem om du använder den webbläsarversionen.

 

Vissa tillgänglighetsfunktioner måste fasas in över tid eller de är beroende av andra funktioner, vilket kan innebära att vissa delar av innehållet på colliers.com ännu inte är tillgängligt. Exempelvis, om innehållshanteringssystemet behöver uppgraderas kan det införa nya tillgänglighetsproblem som bara kan åtgärdas efter uppgraderingen.

 

Vår metod för tillgänglighetsanpassad design försöker hantera alla eventuella nya problem som införs med tiden. Men om du stöter på ett tekniskt problem när du besöker colliers.com, var god kontakta oss.

 

Bedömningsmetod

Colliers utvärderade tillgängligheten för denna webbplats genom en extern granskning och validering efter korrigering av Deque Systems, Inc.

 

Colliers deltar också i en formell och kontinuerlig kvalitetssäkringsprocess under hela design- och utvecklingsprocessen för denna webbplats.

 

Formellt godkännande av denna tillgänglighetsförklaring

Denna tillgänglighetsförklaring är godkänd av Colliers Vice President, Legal Counsel & Corporate Secretary.

 

Uppdaterades senast: Mars 2021