Tím divízie trhového ohodnotenia nehnuteľností poskytuje ocenenie existujúcich nehnuteľností, budúcich projektov ako aj pozemkov v rámci územia Slovenskej republiky. Našim klientom poskytujeme nezávislé ocenenie/ohodnotenie nehnuteľností, odhad ich trhovej hodnoty a poradenské služby s nimi spojené.

Medzi služby divízie trhového ohodnotenia nehnuteľností patrí aj príprava štúdií realizovateľnosti, ktoré sú pripravované v spolupráci s relevantnými divíziami spoločnosti Colliers International. Klientom ponúkame znalosti expertov na miestny trh. Štúdie realizovateľnosti poskytované klientom (developerom, vlastníkom pozemkov, domácim ako aj zahraničným investorom, realitným fondom, a iným) pokrývajú celé široké spektrum trhu s nehnuteľnosťami. Štúdie obsahujú prehľad trhu, prognózu vývoja trhu, navrhovanú štruktúru a fázovanie projektu, finančnú analýzu navrhovaného konceptu z pohľadu budúceho vývoja cash flow ako aj vývoja nákladov a iné.

 

Sektory, ktoré pokrývame:

 • Kancelárske budovy
 • Priemyselné budovy, sklady, logistické centrá
 • Hotely
 • Maloobchodné priestory, obchodné centrá
 • Rezidenčné nehnuteľnosti
 • Polyfunkčné projekty
 • Rekreačné nehnuteľnosti

 

Účel oceňovania nehnuteľností:

 • Financovanie projektu
 • Finančné výkazy/účtovníctvo spoločnosti
 • Proces kúpy/predaja nehnuteľnosti
 • Facility management
 • Predaj/kúpa spoločnosti
 • Investičné účely/pre joint-venture partnerov
 • Príprava štúdie realizovateľnosti a poradenstvo v prípravnej fáze projektu