Divízia správy nehnuteľností sa zameriava na správu kancelárskych, priemyselných a obchodných priestorov a poskytuje finančné, administratívne a prevádzkové ako aj marketingové služby pre maloobchodné projekty.

Filozofia tejto divízie je založená na vysoko efektívnej platforme, ktorá umožňuje poskytovať najlepšie služby prostredníctvom oddaného a horlivého tímu, ktorý je zaviazaný poskytovať služby presahujúce očakávania zákazníka a používať vysoko výkonné systémy a technológie. Naši autorizovaní správcovia nehnuteľností zastupujú majiteľov nehnuteľností, koordinujú subdodávateľov a pôsobia ako prvý kontakt pre nájomníkov.

Ciele našich služieb:

  • Zvýšenie hodnoty investície
  • Zvýšenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti
  • Minimalizácia prevádzkových nákladov
  • Zabezpečenie maximálnej obsadenosti
  • Zabezpečenie dodržiavania nájomných zmlúv a majetkovej politiky
  • Plnenie požiadaviek súčasných nájomcov